Pomorze nadal za elektrownią jądrową

2 października 2015, 07:20 Atom
budowa

Wyniki badania opinii zrealizowanego przez TNS Polska w okresie kwiecień/maj 2015 r. pokazują, że mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliżu miejsc potencjalnej lokalizacji polskiej elektrowni jądrowej popierają inwestycję – podaje spółka PGE EJ1 odpowiedzialna za ten projekt.

Ankieterzy TNS Polska ustalili, że poparcie dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, także w bezpośrednim sąsiedztwie, wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych Choczewo, Gniewino i Krokowa podlega cyklicznym wahaniom, ale niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie. Mieszkańcy dostrzegają potencjał inwestycji, która może przynieść wymierne korzyści, takie jak tańsza elektryczność, nowe miejsca pracy oraz inwestycje gminne. Jednocześnie mają świadomość, że korzyści te mogą rozkładać się w czasie i być zauważone przez dzieci czy wnuki. Wyniki badań pokazują również, że nie zmieniają się obawy respondentów związane z budową elektrowni jądrowej, które dotyczą przede wszystkim ryzyka awarii. Nadal widoczna jest silna potrzeba działań informacyjnych i edukacyjnych na obszarach potencjalnych lokalizacji i okolic, choć jest ona nieco mniejsza niż w poprzedniej edycji badania.

Szczegółowe dane 

Poparcie dla inwestycji

 • Mimo cyklicznych zmian w poziomie poparcia dla inwestycji, nadal większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych popiera budowę elektrowni jądrowej w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania (Choczewo – 71%, Gniewino – 72%, Krokowa – 66%).
 • Poparcie mieszkańców Trójmiasta dla inwestycji utrzymuje się na względnie stałym poziomie bliskim 50%. W tej edycji badania 48% trójmiejskich respondentów deklaruje poparcie dla planów realizacji takiej inwestycji w sąsiedztwie.

Poziom wiedzy i znaczenie inwestycji

 • Deklarowany poziom wiedzy na temat inwestycji w gminach lokalizacyjnych jest bardzo zbliżony do poziomu poparcia dla budowy elektrowni jądrowej i wynosi od 54% w Krokowej, 62% w Choczewie do 67% w Gniewinie.
 • Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych niezmiennie traktują budowę elektrowni jądrowej jako sprawę ważną i interesującą. Respondenci z Choczewa (68%), Gniewina (56%) oraz Krokowej (47%) deklarują, że jest ona tematem rozmów ze znajomymi, rodziną oraz innymi mieszkańcami.
 • Ankietowani dostrzegają również potrzebę realizacji i kontynuacji działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej oraz zasad działania elektrowni jądrowych. Z takim stwierdzeniem zgadza się około 70% mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Krokowa – 71%, Choczewo – 71%, Gniewino – 69%).

Korzyści związane z inwestycją

 • Wśród korzyści związanych z budową elektrowni jądrowej respondenci wskazują przede wszystkim na tańszą elektryczność, możliwość zapewnienia nowych miejsc pracy, rozwój gminy oraz nowe inwestycje gminne.

 • Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych widzą również długofalowy potencjał inwestycji. Wśród korzyści, z których będą mogły czerpać ich dzieci i wnuki, w uzupełnieniu do tańszej elektryczności i atrakcyjnych miejsc pracy, wskazują na wyższy standard życia w gminie, dobre wykształcenie czy też możliwość rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Rozwój miejsc pracy w gminie

 • Jedną z głównych korzyści związanych z budową elektrowni jądrowej, na którą zwracają uwagę respondenci z gmin lokalizacyjnych, jest rozwój lokalnego rynku pracy. Większość mieszkańców Choczewa (67%) oraz połowa mieszkańców Krokowej jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni jądrowej wzrośnie ogólnie liczba miejsc pracy dla mieszkańców gminy, w której elektrownia powstanie. Uważa tak również 38% mieszkańców Gniewina. Dla 52% respondentów z Gniewina, atrakcyjne miejsca pracy to również jedna
  z kluczowych korzyści dla dzieci i wnuków związanych z wybudowaniem obiektu. Podobnie uważa 19% badanych z Choczewa i 47% z Krokowej.
 • Respondenci dostrzegają również, że pojawienie się elektrowni jądrowej w sąsiedztwie może być odpowiedzią na sezonowość pracy nad polskim morzem. Ze stwierdzeniem, że inwestycja da mieszkańcom możliwość zarobku przez cały rok zgadza się 52% mieszkańców Choczewa, 72% mieszkańców Gniewina oraz 60% mieszkańców Krokowej.

Obawy związane z elektrownią jądrową

 • Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, największym zagrożeniem związanym z inwestycją jest według respondentów ryzyko awarii – najbardziej obawia się tego społeczność Trójmiasta (67%), Choczewa (57%), potem Krokowej (47%) i Gniewina (41%). Warto jednak przypomnieć, że poziom wiedzy jest w tym przypadku odwrotnie proporcjonalny i wynosi zaledwie 24% w Trójmieście, podczas gdy np. w Gniewinie, gdzie deklaratywny poziom wiedzy sięga 67%, aż 48% mieszkańców nie widzi żadnych zagrożeń związanych z budową elektrowni jądrowej. Pokazuje to, jak ważną rolę pełni edukacja w uspokajaniu obaw związanych z inwestycją.

 • Respondenci pytani o zagrożenia związane z budową elektrowni jądrowej zwracają również uwagę na problemy ze składowaniem wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych, wysokie koszty inwestycji oraz spadek atrakcyjności turystycznej gminy. Jednocześnie istnieje grupa osób, która nie dostrzega żadnych zagrożeń związanych z budową elektrowni jądrowej. Podejście takie jest najbardziej widoczne w Gniewinie, gdzie 48% mieszkańców nie zgłasza żadnych obaw związanych z inwestycją. Tam też inwestycja cieszy się najwyższym poparciem (72%).

Wpływ elektrowni jądrowej na turystykę

 • Wpływ budowy elektrowni jądrowej na turystykę, to przede wszystkim obawa o spadek cen za wypoczynek nad polskim morzem. Jednocześnie jednak respondenci zauważają, że elektrownia jądrowa może być atrakcją dla turystów z Polski i zagranicy oraz przyciągać wycieczki szkolne.

Informacje o badaniu 

 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez instytut TNS Polska w okresie kwiecień-maj 2015 r.
 • W województwie pomorskim badanie prowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz wybranych gminach sąsiadujących: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Gdańsk, Gdynia, Sopot.
 • W gminach objętych badaniem przeprowadzono odpowiednio:
  • gmina Krokowa – 602 wywiady,
  • gmina Choczewo – 603 wywiady,
  • gmina Gniewino – 253 wywiady,
  • Trójmiasto – 401 wywiadów.
 • Badanie było prowadzone techniką wywiadu bezpośredniego.
 • Wywiady były prowadzone ze stałymi mieszkańcami badanych gmin, nie zaś osobami przyjezdnymi.
 • Wyniki są reprezentatywne dla poszczególnych gmin i miast, a nie dla całych regionów.
 • Analogiczne badania prowadzono w latach poprzednich, dwa razy do roku, począwszy od maja 2011.