Ponad stu pracowników kopalni Krupiński rozpoczęło pracę w innych kopalniach JSW

10 lutego 2017, 14:45

Ponad stu pracowników przeznaczonej do likwidacji kopalni Krupiński w Suszcu rozpoczęło w piątek pracę w dwóch innych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Pniówek i Budryk. W sumie alokowano 305 pracowników kopalni, która z końcem marca ma zakończyć wydobycie węgla.

Kopalnia Krupiński / fot. Wikimedia Commons

Jak podała JSW, w kopalni Pniówek pracę rozpoczęło w piątek 59 pracowników Krupińskiego, a w kopalni Budryk – 42. Przeniesione osoby to przede wszystkim pracownicy oddziałów przygotowawczych. Kolejni pracownicy będą stopniowo przenoszeni w lutym i marcu.

„Zgodnie z harmonogramem, przekazanie majątku kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ma się zakończyć 31 marca 2017 roku” – przypomniała rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Poprzednia duża grupa pracowników Krupińskiego przeszła do innych kopalń JSW z początkiem lutego; wówczas 120 pracowników brygad robót przygotowawczych przeniesiono do kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

Wszyscy pracownicy przeznaczonej do likwidacji kopalni Krupiński mają zapewnioną pracę w JSW, a osoby uprawnione mogą skorzystać z osłon socjalnych, przewidzianych w tzw. ustawie górniczej: urlopów górniczych lub jednorazowych odpraw pieniężnych. Do początku lutego chęć skorzystania z tych instrumentów w całej JSW zadeklarowało 1716 pracowników, z których 324 chciałoby otrzymać odprawy; pozostali zamierzają odejść na urlopy górnicze. Aby skorzystać z osłon, pracownicy muszą najpierw być przeniesieni do spółki restrukturyzacyjnej.

Do urlopu górniczego jest uprawniony pracownik zatrudniony pod ziemią, któremu do emerytury brakuje nie więcej niż cztery lata (w przypadku pracowników mechanicznej przeróbki węgla – trzy lata). Podczas urlopu pracownik otrzymuje 75 proc. wynagrodzenia, powiększonego o inne świadczenia. Natomiast z jednorazowej odprawy pieniężnej po przejściu do SRK mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na powierzchni, także w zakładzie przeróbki węgla, którzy przepracowali w górnictwie co najmniej pięć lat i mają do emerytury dłużej niż rok. Wysokość odpraw jest zróżnicowana od terminu rozwiązania umowy o pracę.

Kopalnia Krupiński trafi do SRK

Decyzję o przeniesieniu kopalni Krupiński do SRK akcjonariusze JSW podjęli 1 grudnia ubiegłego roku. To część programu naprawczego JSW oraz jeden z warunków porozumienia spółki z instytucjami finansowymi. Całej ponad 2-tysięcznej załodze kopalni zagwarantowano pracę w innych kopalniach JSW lub możliwość skorzystania z osłon. Do 10 lutego pracownicy Krupińskiego mogli wybrać, w której kopalni JSW chcą dalej pracować. Teraz alokacja będzie prowadzona dalej, ale to spółka będzie przenosić konkretne osoby do konkretnych kopalń.

Kopalnia Krupiński zostanie przeniesiona do SRK 1 kwietnia br. Według przeprowadzonych analiz zakład nie ma szans na stabilne rentowne wydobycie. W listopadzie przeprowadzono symulację różnych wariantów z uwzględnieniem ostatnich, wyższych niż przed rokiem cen węgla. Utrzymanie Krupińskiego w strukturach spółki do 2021 r. kosztowałoby JSW – według różnych wariantów – od 291 mln zł do ponad 520 mln zł.

Sprawa kopalni Krupiński była dwukrotnie przedmiotem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Na ostatnim spotkaniu związkowcy przekonywali, że zakład mógłby działać dłużej. Zarząd JSW i resort energii są innego zdania; przedstawiciele JSW podtrzymali plan przekazania zakładu do SRK.

Polska Agencja Prasowa