W poniedziałek poznamy szczegóły odnośnie rynku mocy

28 czerwca 2016, 12:30 Alert
energia kabel pylon energetyka
fot. pixabay.com

(CIRE.pl)

Jak podkreśla resort energii obecnie funkcjonujący jednotowarowy rynek energii, który jest silnie zaburzony systemami wsparcia, nie stwarza odpowiednich warunków do podejmowania decyzji o modernizacji istniejących elektrowni oraz o budowie nowych mocy wytwórczych.

Jednocześnie ministerstwo zapowiada, w celu zapewnienia ciągłość i stabilność dostaw energii dla wszystkich odbiorców na terenie kraju w horyzoncie długoterminowym, wprowadzenie w Polsce rynku mocy. Jego zadaniem będzie stworzenie efektu zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz do niewycofywania z powodów ekonomicznych jednostek mocy, decydujących o bezpieczeństwie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W poniedziałek, 4 lipca w ministerstwie odbędzie się konferencja „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych” z udziałem między innymi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, prezesa URE Macieja Bando oraz prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryka Kłossowskiego.
W trakcie konferencji ma zostać zaprezentowany miedzy innymi model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE, a także projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy.

Poniedziałkowa konferencja ma zapoczątkować proces konsultacji rozwiązań w zakresie rynku mocy w Polsce.