Porozumienie z górnikami wejdzie w życie jeżeli Komisja zgodzi się na subsydia

25 września 2020, 17:30 Alert

Znamy treść porozumienia rządu i związków zawodowych w sprawie reformy górnictwa i energetyki. Umowa zakłada między innymi konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w postaci finansowania bieżącej produkcji i zapewnienie stabilności spółkom węglowym.

Treść porozumienia

Związki zawodowe i rząd podpisały porozumienie kończące spór o kształt reformy górnictwa. W treści sygnowanego dokumentu rząd zobowiązuje się między innymi do wystąpienia do Komisji Europejskiej o zgodę na pomoc publiczną, w szczególności finansowanie bieżącej produkcji, celem zapewnienia stabilności funkcjonowania spółek górnictwa węgla kamiennego.

Porozumienie zakłada również, że ostateczny kształt Polityki Energetycznej Państwa (PEP) będzie uzależniony m.in. od treści umowy społecznej regulującej funkcjonowanie sektora węgla kamiennego.

Dokument ma wejść w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną, w tym dopłaty do bieżącej produkcji. Porozumienie składa się łącznie z 13 punktów.

Jędrzej Stachura

Jest porozumienie rządu i górników