IBS: Porozumienie klimatyczne nie oznacza masowych zwolnień w polskim górnictwie

13 listopada 2018, 08:30 Alert
COP21 Wieża Eiffla 2
Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons

Osiągnięcie celu porozumienia paryskiego w Polsce będzie oznaczało spadek zatrudnienia w górnictwie, ale masowe zwolnienia nie będą konieczne – ocenia Instytut Badań Strukturalnych.

Według wyliczeń IBS osiągnięcie określony w porozumieniu paryskim poziomu redukcji emisji CO2 oznacza konieczność zmniejszenia wskaźnika emisji na mieszkańca w 2050 roku do 2,80 mt, czyli o 67 proc. w stosunku do poziomu z 2010 roku. Jak szacuje Instytut osiągnięcie tego celu jest wykonalne pod warunkiem zmniejszenia zużycia węgla kamiennego o 20 proc. w latach 2015-2030 oraz o 55 proc. w latach 2015-2050.

Jednocześnie według wyliczeń IBS, jeśli dojdzie do redukcja zużycia węgla koniecznej do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, to przełoży się to na spadek zatrudnienia w górnictwie o 47 proc. w latach 2015-2030 oraz o 77 proc. w latach 2015-2050. W ocenie Instytutu stwarza to szczególne wyzwanie dla regionu śląskiego, gdzie wydobycie węgla odpowiada za 5 proc. miejsc pracy ogółem i aż 8 proc. wśród mężczyzn.

Jednak Instytut uspokaja jednocześnie, że masowe zwolnienia w sektorze górnictwa nie będą jednak konieczne, bo wyniki symulacji makroekonomicznych wskazują, że redukcję zatrudnienia można będzie osiągnąć poprzez naturalny ubytek liczby pracowników, czyli przez odpływ pracowników na emeryturę i umiarkowany napływ nowych. Według IBS spadek zapotrzebowania na zatrudnionych w górnictwie węgla będzie szybszy w scenariuszu przewidującym zastąpienie węgla gazem ziemnym niż w scenariuszu zamiany na biopaliwa, nawet jeżeli oba scenariusze zakładają taki sam poziom redukcji emisji CO2.

CIRE.PL