Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki zostało podpisane

16 grudnia 2021, 16:30 Alert
Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska. Fot. Mariusz Marszałkowski
Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska. Fot. Mariusz Marszałkowski

– To już czwarte porozumienie sektorowe, które jest zawierane z szeroko rozumianą branżą energetyczną w Polsce – powiedział sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska podczas konferencji z okazji podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

– Pierwsze porozumienie dotyczyło rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, kolejne rozwoju wodoru, potem rozwoju biometanu a dziś podpisujemy porozumienie dotyczące fotowoltaiki. Te umowy mają na celu zwiększenie udziału polskich firm w rozwoju technologii – powiedział Ireneusz Zyska.

– Chcemy, aby w ciągu dekady fotowoltaika stała się polską specjalizacją nie tylko na rodzimym rynku, ale i europejskim oraz globalnym. Mamy perspektywy, aby tak się stało. Porozumienia wprowadzają na wyższy poziom rozmowy firm, przemysłu, świata nauki i instytucji finansowych. To da impuls polskiej gospodarki do rozwoju tych perspektywicznych sektorów – podkreślił sekretarz stanu.

Ireneusz Zyska zaznaczył, że Polska osiągnęła cel OZE na 2020 rok i wyprodukowała 16,13 procent energii w instalacjach odnawialnych. – To wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia instytucji naukowych, m.in. Instytutu Jagiellońskiego. Nowy system rozliczania fotowoltaiki nadal będzie korzystny dla prosumentów, jednak nie dało się utrzymać dotychczasowego systemu. On był dobry, gdy mieliśmy 100, 200 czy 300 tys. prosumentów. Nie sprawdza się jednak, gdy zbliżamy się do miliona – powiedział.

Sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwie Anna Gembicka uważa, że porozumienie jest ważne nie tylko dla prosumentów, ale dla całego obszaru wsi. – Rozwój technologi i udzielone wsparcie sprawiło, że fotowoltaika stała się dostępna dla każdego – przyznała.

Gembicka podkreśliła, że wyzwania Nowego Zielonego Ładu dotykają również rolnictwa i wsi. – Z punkty widzenia ministerstwa rolnictwa szczególnie ważne są technologie wykorzystywane właśnie w tym sektorze. Zależy nam na tym, aby rozwój fotowoltaiki był zrównoważony pod każdym możliwym kątem – powiedziała.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Porozumienie będzie stałą platformą współpracy Stron na rzecz dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.

Fotowoltaika jest najdynamiczniej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Najistotniejszym komponentem tego rozwoju są instalacje prosumenckie. Według danych Agencji Rynku Energii na koniec października 2021 r. w Polsce było 744 399 prosumentów, zaś łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach to 5, 089 GW.

Ważnym narzędziem wspierającym rozwój OZE w Polsce są również aukcje. Łącznie w latach 2018 – 2021 zakontraktowano 5 GW nowych mocy PV, które zostaną wybudowane w ciągu najbliższych lat. 17 września br. przyjęta została nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która przedłużyła funkcjonowanie tego mechanizmu do 2027 r. (wcześniej obowiązywał do 31 grudnia 2021 r.) oraz wprowadziła zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji dla instalacji do 1 MW.

Mariusz Marszałkowski

PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 100 MW na Podkarpaciu