ONZ: Przez koronawirusa większość krajów nie dotrzymuje zobowiązań klimatycznych

9 grudnia 2020, 15:45 Alert
Strajk klimatyczny. Źródło Flickr
Strajk klimatyczny. Źródło: Flickr

ONZ podaje, że wiele krajów nie dotrzyma terminu przedstawienia zaktualizowanych planów działań w dziedzinie klimatu do 2020 roku, zgodnie z wymogami porozumienia paryskiego z powodu opóźnień związanych z pandemią koronawirusa.

Przestrzeganie zobowiązania do ulepszania planów działania na rzecz klimatu co pięć lat jest ważne z punktu widzenia porozumienia paryskiego z 2015 roku, na mocy którego kraje zgodziły się utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza. Szef ONZ Antonio Guterres wezwał w zeszłym tygodniu do podjęcia działań w sprawie zmian klimatu, podkreślając, że ludzkość toczy samobójczą wojnę z naturą.

Program ONZ ds. rozwoju wspiera 115 ze 197 krajów, które podpisały porozumienie paryskie w ramach programu „Obietnica klimatyczna”, który obejmuje wiele najbiedniejszych krajów świata. Łącznie odpowiadają za prawie jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych, w tym dużych trucicieli jak Nigeria i Meksyk. – Zgodnie z najnowszymi danymi, niektóre kraje nadal borykają się z terminami składania planów na rzecz klimatu, ponieważ pandemia koronawirusa i zmiany polityczne w wielu krajach wciąż się rozwijają – czytamy w raporcie.

Jak dotąd tylko osiem krajów objętych klimatycznym programem pomocowym, w tym Mongolia i Rwanda, przedstawiło zrewidowane plany klimatyczne, a około 30 ma to zrobić do końca roku – poinformowali przedstawiciele ONZ. W styczniu ponad sto z nich dążyło do osiągnięcia terminu 2020 roku.

Reuters/Michał Perzyński