Porozumienie podpisane. LITPOLUKRBRIG rozpocznie ćwiczenia jeszcze w tym roku

27 lipca 2015, 08:00 Alert

(Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy/Patrycja Rapacka)

24 lipca 2015 roku międzynarodowa delegacja pod przewodnictwem ministrów obrony Litwy i Polski Juozasa Olekasa oraz Tomasza Siemoniaka odwiedziła Lwów. Podczas spotkania z ministrem obrony Ukrainy gen. Stepanem Poltorakiem podpisane zostało porozumienie techniczne o powołaniu wspólnej jednostki wojskowej w sile brygady LITPOLUKRBRIG oraz podstawach jej dowodzenia. Umowa  jest uzupełnieniem wcześniejszego porozumienia, podpisanego  we wrześniu 2014 roku w Warszawie, na podstawie której powołano do życia LITPOLUKRBRIG.

Na podstawie porozumienia technicznego w ciągu 6 miesięcy dowództwo jednostki osiągnie gotowość operacyjną a w ciągu roku pełną zdolność dowodzenia jednostką. Po tym czasie przejdzie proces międzynarodowej certyfikacji.

Dowódca brygady, jego zastępca oraz szef sztabu będą wytypowani przez Polskę, Litwę I Ukrainę na okres trzech lat na zasadzie rotacyjnej.

Przedstawiciele państw-stron wydelegują swoich reprezentantów do Grupy Koordynacyjnej LITPOLUKRBRIG, która będzie się zajmować kwestiami budżetowo-finansowymi, wyszkoleniem, przygotowywaniem ćwiczeń oraz innymi  sprawami logistycznymi a także nadzorem nad dowództwem jednostki.

Delegacja ministrów obrony odwiedziła także ćwiczenia Rapid Trident, odbywające się w Jaworowie pod Lwowem. Są to coroczne manewry organizowane przez armię USA w Europie. W tym roku Litwę reprezentuje kontyngent sformowany przez Batalion Wielkiej Księżnej Biruty. W manewrach uczestniczy 17 państw NATO i krajów partnerskich.

Batalion Wielkiej Księżnej Biruty będzie podstawą litewskiego komponentu LITPOLUKRBRIG.

Ministrowie Obrony zatwierdzili porozumienie o powołaniu wspólnej brygady w Warszawie 19 września 2014 roku. Następnie porozumienie zostało ratyfikowane przez parlamenty państw-sygnatariuszy.

Brygada będzie sformowana według wzoru wielonarodowych sił reagowania kryzysowego Grup Bojowych UE. LITPOLUKRBRIG ma składać się z międzynarodowego sztabu, trzech batalionów oraz jednostek do zadań specjalnych. Każde państwo deleguje batalion piechoty oraz personel do jednostek specjalnych i sztabu.

Według umowy, LITPOLUKRBRIG będzie uczestniczyć we wspólnych manewrach oraz misjach ONZ. Decyzja o jego użyciu będzie podejmowana na zasadzie konsensusu. Dowództwo jednostki będzie się znajdować w Lublinie. Będzie tam stacjonować na stałe pięciu żołnierzy litewskich z możliwością zwiększania tej liczby na czas ćwiczeń.

Bataliony będą utrzymywane w stanie gotowości w swoich państwach i oddawane do dyspozycji dowództwa gdy zaistnieje taka potrzeba.

Litewski komponent będzie sformowany z żołnierzy Batalionu Ułanów Wielkiej Księżnej Biruty. Jednostka ta wystawiała również kontyngent do polsko-litewskiego batalionu LITPOLBAT w latach 1999-2007, formowanego w celu adaptowania żołnierzy do procedur NATO  oraz udziału w misjach sojuszniczych. Celem LITPOLUKRBRIG jest wzmocnienie współpracy regionalnej  oraz wsparcie Ukrainy i jej uczestnictwa w strukturach euroatlantyckich, a także w adaptacji do standardów NATO.

Podkreślono także, że jest  możliwość dołączenia do LITPOLUKRBRIG także komponentów z innych państw.

Negocjacje o utworzeniu trójnarodowej jednostki do uczestnictwa w misjach regionalnego i pozaregionalnego bezpieczeństwa zostały podjęte już w 2007 roku. Celem projektu jest także wzmocnienie strategicznego partnerstwa  i współpracy między Polską a Litwą we wspieraniu Ukrainy w jej drodze do współpracy w euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa w bardziej aktywnych formach.

Więcej informacji:

Generał Gocuł złoży wizytę na Litwie

Tomasz Siemoniak z wizytą na Litwie

Bartosiak: Ostrożnie z brygadą LITPOLUKR