Porozumienie Rosja-Chiny ws. zachodniego szlaku gazowego i porozumienie naftowe

10 listopada 2014, 11:42 Alert
Rosja Chiny
Podpisanie pierwszej umowy gazowej Rosja-Chiny.

(Sinhua/TASS/Bloomberg/Teresa Wójcik/Wojciech Jakóbik)

Ministerstwa energetyki Rosji  i Chin przy okazji szczytu APEC w Pekinie podpisały ramowe porozumienie o współpracy w sferze dostaw rosyjskiego gazu do Chin tzw. „zachodnim szlakiem”, powiedział szef rosyjskiego ministerstwa energetyki Aleksandr Nowak. Chodzi o proponowany Gazociąg Ałtaj, który doprowadziłby surowiec ze złóż jamalskich do zachodnich Chin. Byłby on narzędziem dywersyfikacji rynków zbytu dla Rosji, która sprzedaje większość swojego surowca Europie.

Minister Nowak powiedział, że w dniu 9 listopada, odbyło się spotkanie z jego chińskim odpowiednikiem. „Dziś podpisaliśmy ramowe porozumienie w sprawie dostaw gazu do Chin trasą zachodnią” – powiedział Nowak. Dokument opiewa na 30 mld m3 w ciągu 30 lat od uruchomienia rury. Opisuje postulowane wolumen, warunki dostawy, poziom klauzuli take or pay oraz szlak tranzytu.  Nowak podkreśla, że umowa ramowa dopiero tworzy podstawy pod podpisanie kontraktu na dostawy surowca, technicznego porozumienia i umowy międzyrządowej dotyczącej zachodniego szlaku.

Rosja i Chiny zaplanowały szereg innych projektów dwustronnej współpracy w sektorze energetycznym, które opisano w 17 dokumentach, wśród których było memorandum gazowe. Jednak Gazprom  i China National Petroleum Corporation (CNPC) w dniu 21 maja tego roku podpisały umowę na dostawy gazu do Chin  tzw. wschodnim szlakiem przez 30 lat. Łączna wartość kontraktu to 400 mld. dol. Rura Wschodniego Szlaku ma nazwę Siła Syberii.  Jej budowa ruszyła oficjalnie 1 września tego roku ale projekt napotkał na problemy przez które termin jego oddania do użytku przesunięto z 2018 na 2020 rok. Podczas wczorajszego spotkania w Pekinie nadano jednak priorytet szlakowi zachodniemu.

W ramach rozmów pekińskich rosyjski Rosnieft podpisał ramowe porozumienie o nowym punkcie odbioru dostaw ropy naftowej do Chin, która będzie mogła być odbierana jak dotychczas za pomocą rurociągu ESPO w Skoroworodinie na granicy z Państwem Środka. Firma chce słać surowiec przez Mohe do Daqing, dzięki modernizacji sieci w Chinach. Jeżeli dojdzie do powiększenia przepustowości rur po stronie chińskiej, Rosnieft dostarczy także o 5 mln ton surowca więcej w okresie 2015-17, którego dotyczy porozumienie o czasowej zmianie punktów odbioru, jak nazywa się oficjalnie dokument.

Rosnieft podpisał także umowę na sprzedaż 10 procent akcji w swej firmie-córce Vankorneft chińskiemu CNOOC, który jest subsydiariuszem CNPC. Spółka operuje na złożu naftowym Wankor, do którego Rosjanie do tej pory nie dopuścili zagranicznego kapitału. To jedne z największych złóż w Rosji szacowanych na 500 mln ton ropy naftowej i 182 mld m3 gazu ziemnego. Wydobycie sięgnęło w 2013 roku 21,4 mln ton ropy. Surowiec z tamtejszych zasobów jest transportowany ropociągiem ESPO do Chin.

Rosnieft i Petro China wsparły także stworzenie studium opłacalności budowy rafinerii w Tianjinie. Projekt zakłada budowę obiektu w strefie przemysłowej Nangang i 300 obiektów dystrybucyjnych w okolicy. Rafineria miałaby ruszyć w 2019 roku.

Więcej o porozumieniu Gazprom-CNPC w tekście: Gazprom zabija jeden projekt chiński drugim

Więcej o wpuszczeniu chińskiego kapitału do rosyjskiego sektora naftowego tutaj.