MAP pokaże 15 grudnia projekt umowy społecznej z górnikami

10 grudnia 2020, 15:15 Alert
węgiel dise soboń
Fot. Bartłomiej Sawicki

Ministerstwo aktywów państwowych pokaże 15 grudnia projekt umowy społecznej dla górnictwa, z wykorzystaniem m.in. rekomendacji wypracowanych przez pracujące w górniczych spółkach zespoły robocze. Taką zapowiedź złożył w czwartek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Posiedzenie senackiej Komisji

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. klimatu zapoznała się z informacją pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa Węglowego nt. górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Na jej posiedzeniu, cytowany przez Polską Agencją Prasową, Soboń zasygnalizował wolę rozszerzenia grona potencjalnych sygnatariuszy przyszłej umowy – m.in. o przedstawicieli związków z większej niż dotąd liczby spółek (dotąd stroną rozmów były związki z Polskiej Grupy Górniczej), a także o samorządowców z terenów, dla których transformacja branży będzie miała kluczowe znaczenie.

Artur Soboń powiedział na temat porozumienia dot. zasad i tempa transformacji górnictwa, podpisanego 25 września, że w tym porozumieniu (…) zapisaliśmy dokładnie.  – Do 15 grudnia zostanie opracowana umowa społeczna, regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego; umowa zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej i jest niezbędna w celu uzyskania zgody na udzielenie pomocy publicznej – wskazał wiceszef MAP.

15 grudnia zostanie przedstawiony projekt umowy społecznej

– My 15 grudnia zgodnie z tym porozumieniem przedstawimy projekt takiej umowy społecznej. Czy ona zostanie 15 grudnia podpisana – tego oczywiście nie wiem. Moim zdaniem byłoby to niezwykle trudne, aby została podpisana także z powodu (…), że komitet, który jest sygnatariuszem porozumienia, jeśli chodzi o stronę społeczną, reprezentował część środowiska górniczego” – zastrzegł.

Soboń uściślił, że nie było tam przedstawicieli innych spółek, poza Polską Grupą Górniczą, które – jak ocenił – powinny znaleźć się w tej umowie. Zadeklarował też, że szanuje postulat, aby uzupełnić stronę samorządową umowy – obok marszałka regionu – o te samorządy, dla których transformacja terenów górniczych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.

Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Układ z górnikami upadnie, jeśli Bruksela się na niego nie zgodzi