Prezydent Duda podpisał nowele, które mają odmienić elektromobilność i złagodzić podwyżki cen gazu

8 grudnia 2021, 12:30 Alert
duda

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nowelę ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem jest przyśpieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz wdrożenie przepisów unijnych. Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która ma zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowego dla gospodarstw, również doczekała się podpisu.

Elektromobilność i paliwa alternatywne

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wdraża przepisy dyrektywy 2019/1161 z 20 czerwca 2019 roku w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę 2019/944 z piątego czerwca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywę 2018/844 z 30 maja 2018 roku nowelizującą dyrektywy: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.

Ustawa wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu, określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania i rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) – czytamy w komunikacie.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów które wchodzą w życie w innym terminie z uwagi na fakt, iż wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

Prawo energetyczne

Prezydent podpisał również nowelizację ustawy prawo energetyczne, której celem jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw i umożliwienie doliczania kosztów do cen w dłuższym okresie 36 miesięcy – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

– Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, będących następstwem dynamicznego wzrostu cen paliw gazowych na rynku europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego – czytamy w komunikacie.

Ustawa umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym skorzystanie z tymczasowej i fakultatywnej regulacji w zakresie zatwierdzania taryfy skalkulowanej na podstawie części kosztów uzasadnionych paliwa gazowego, planowanych do poniesienia na okres obowiązywania taryfy – podaje ISBnews.

Mechanizm, przyjęty w ustawie, ma gwaratować przedsiębiorstwom energetycznym możliwość następczego odzyskania faktycznie poniesionych kosztów, których prognozowanie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen, obarczone jest dużym ryzykiem. Możliwość doliczania takich kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w dłuższym okresie tj. 36 miesięcy od dnia pierwszego stycznia 2023 roku ma zapobiec ryzyku skumulowanej i jednorazowej podwyżki na 2022 rok.

ISBnews/Jędrzej Stachura

Zyska: Senacki projekt noweli o OZE jest szkodliwy i należy go odrzucić