„Mój Prąd” ruszy we wrześniu. Kluczowe rozporządzenie zostało podpisane

30 sierpnia 2019, 12:30 Alert
Konferencja prasowa Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Konferencja prasowa Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W siedzibie Ministerstwa Energii podpisano rozporządzenie poświęcone zielonym inwestycjom, co pozwoli na uruchomienie programu „Mój Prąd”.

Mój Prąd od września 

– Po miesiącu pracy w Ministerstwie Energii udało się przygotować wszystkie formalność do uruchomienia Programu. Podpisujemy rozporządzenie dotyczące zielonych inwestycji, co ostatecznie kończy ścieżkę prawną. Od dzisiaj na stronie Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska i NFOŚGiW dostępne będą druki – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Energii. W przyszłym tygodniu rozporządzenie powinno zostać opublikowane.

– Nowa moc zainstalowana będzie pracować w letnim szczycie. Łączna moc to ok. 1200 MW. Zainteresowanie jest bardzo duże. Ten program będzie silnym impulsem do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Będziemy się czuli współproducentami. Mamy już teraz 85 tys. prosumentów, a tylko od początku roku przybyło ich 40 tys. Chcemy, aby każdy kto uruchomił już taką instalację po 23 lipca (dzień ogłoszenia programu – red), już teraz mógł starać się o dotacje.

Miliard złotych będzie pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Część uprawnień została przywrócona do życia, na co dostaliśmy zgodę od Komisji Energii. – 20 procent ze sprzedaży uprawień to właśnie ten 1 mld zł. Pozostałe 4 mld zł trafią do Funduszu Różnicy Cen, wyrównującego ceny energii dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Sawicki: „Mój Prąd” z poślizgiem?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że środki w wysokości 1 mld zł będą pochodzić z puli zielonych inwestycji przeznaczonych przez Ministerstwo Energii. – Każdy wyprodukowany kilowat z tych źródeł to zmniejszenie emisji CO2. To uzupełnienie programu Czyste Powietrze, gdzie była pożyczka. Teraz ruszamy z dotacją. Wsparciem jest także ulga termo modernizacyjną, która działa od początku tego roku – dodał. Dodał, że Program jest bardzo prosty. Nie wymaga to więc jego zdaniem angażowania w przyjmowanie wniosków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Wniosek wystarczy wysłać listownie. Poczta jest bliżej niż WFOŚiGW – dodał.

Założenia Programu Mój Prąd

23 lipca premier Mateusz Morawiecki, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformowali o założeniach nowego programu, dedykowanego mikroinstalacjom OZE. Pierwotnie miał on zostać uruchomiony na przełomie sierpnia i września.  NFOŚiGW przekazał, że składanie wniosków będzie możliwe na początku września. Państwo przeznaczy dotacje w wysokości do 5 tys. zł na mikroinstalacje OZE. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, w szczególności terenów słabiej zurbanizowanych. Rząd chce, aby w ten sposób powstało 200 tys. nowych prosumentów. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Dotacja będzie wynosić do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 procent poniesionych kosztów. Jedynym dokumentem, który będzie uprawniał do dotacji jest umowa z zakładem energetycznym. Dokument z takiego zakładu będzie dotyczył specjalnego licznika, umożliwiającego dwustronną wymianę energii elektrycznej. Urządzenie pomoże przeliczać energię przesyłaną w obie strony w zależności od zapotrzebowania. Dofinansowanie dotyczy instalacji między 2-10 kW. Minister energii przyznał, że roczne zapotrzebowanie średniego gospodarstwa domowego wynosi 2,85 kW, co zamienia się na 2,5 MWh energii elektrycznej. Taka instalacja kosztuje średnio 15-18 tys. zł, a my dajemy wsparcie w wysokości do 5 tys. – inwestycja zwróci się w ciągu 3-5 lat. Pieniądze zostaną rozdysponowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, tak aby wyczerpać liczbę 200 tys. prosumentów. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Ścieżka programu: 

Podpisane dziś rozporządzenie, kończy prace legislacyjne nad programem i już będzie można składać odpowiednie wnioski. Będą one zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

•             Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

•             Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

•             Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;

•             Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);

•             Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

•             Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;

•             Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

•             Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);

•             Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

•             Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

•             Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);

•             Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Bartłomiej Sawicki/Ministerstwo Energii