Projekt specustawy łupkowej w Komitecie Stałym Rady Ministrów

12 lutego 2015, 09:47 Alert

Minister skarbu państwa 5 lutego b.r. przekazał do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt specustawy łupkowej, która urzędowo nosi tytuł  ustawy „O zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznania wydobycia i transportowania węglowodorów”. Dokument dotyczy bowiem nie tylko gazu i ropy w łupków, ale również węglowodorów konwencjonalnych.

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

Projekt wniesiony przez ministra skarbu państwa 17 września 2014 r., po konsultacjach i opiniowaniu zainteresowanych ministerstw, instytucji i organizacji – przede wszystkim reprezentującej firmy inwestujące w poszukiwanie i wydobycie węglowodorów OPPPW – był dwukrotnie zmieniany. Najwięcej uwag i opinii krytycznych przedstawili do projektu minister środowiska oraz organizacja pozarządowa Fundacja Kuracji Rządzenia.  Kolejne redakcje przedstawiono 4 grudnia ub. r. i 5 lutego b.r. Tę ostatnią redakcję projektu ustawy otrzymał Komitet Stały RM.

Projekt ustawy ma być krokiem w kierunku ograniczenia barier administracyjno-prawnych, utrudniających inwestycje w sektorze węglowodorów i dzięki temu ułatwić eksploatację złóż krajowych. Co ma istotne znaczenie nie tylko gospodarcze, ale i geopolityczne, zwłaszcza z wobec kryzysu w stosunkach ukraińsko-rosyjskich i płynącymi stąd zagrożeniami dla Polski.

Jednym z założonych celów projektu jest uproszczenie i usprawnienie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji. Jego twórcy podjęli próbę redukcji uciążliwych i pochłaniających czas czynności, co powinno przyspieszyć tę realizację i umożliwić inwestorom ograniczenie kosztów oraz ryzyka inwestycyjnego.

Komitet Stały RM skieruje projekt na posiedzenie rządu i miejmy nadzieję, że specustawa najszybciej jak to możliwe trafi do Sejmu.

Ustawa ma zlikwidować mankamenty nowelizacji PGG i innych regulacji. Konieczna procedura prac legislacyjnych i konsultacje z innymi ministerstwami i instytucjami przeszły nawet sprawnie, ale postulaty Ministra Środowiska wobec projektu miały na celu zupełną zmianę sensu projektu i utrwalenie wszystkich niekorzystnych przepisów. Ostateczny projekt spec ustawy, pozytywnie oceniony m.in. przez organizację reprezentującą firmy poszukujące ropy i gazu ( Organizacja Polskich Przedsiębiorstw Poszukiwawczo-Wydobywczych – OPPPW), 5 lutego został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, skąd po kolejnych procedurach trafi pod obrady RM, a następnie do Sejmu. Terminu jeszcze nie ma. W Sejmie spodziewam się zaciekłych protestów organizacji ekologów, którzy zgłosili udział w debatach sejmowej komisji ds. energetyki. Swoją drogą pojawiły się opinie, że właściwie specustawa jest niepotrzebna, skoro poszukiwania łupków umrą śmiercią własną.