Rusza protest związkowców w Tauronie

12 lipca 2022, 15:00 Alert

Związkowcy z grupy Tauron chcą wyższych płac ze względu na inflację. Okupują siedzibę spółki w Katowicach w oczekiwaniu rozmów.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

– Niezaprzeczalnym faktem jest, że przeżywamy okres wysokiej inflacji cenowej w Polsce i w wielu innych krajach świata. Globalna koniunktura ekonomiczno-gospodarcza spowodowała, że siła nabywcza pieniądza spada, a ceny podstawowych dóbr: paliw, opału, produktów spożywczych, usług rosną w znacznym tempie. W styczniu bieżącego roku Rada Społeczna Tauron Polska Energia i Zarząd TPE S.A. Zawarły „Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy Tauron w roku 2022”, które jednak nie uwzględniały poziomu inflacji w takim stopniu jak obecnie ona występuje oraz otoczenia w sektorze paliwowo-energetycznym w kraju. – czytamy w liście przygotowanym przez Mirosława Brzuśniana, przewodniczącego rady społecznej Tauron Polska Energia.

– W sytuacji postępującej inflacji, powodującej spadek realnej wartości płacy Pracowników Grupy TAURON, Rada Społeczna TPE S.A. w wyniku braku wspólnych uzgodnień z Zarządem na spotkaniu w dniu 12 lipca 2022 roku postanowiła o podjęciu akcji protestacyjnej polegającym na okupacji budynku siedziby spółki TPE S.A. w Katowicach – czytamy dalej.

Po spotkaniu z zarządem 13 lipca ma dojść do kolejnych decyzji co do dalszych działań protestacyjnych.

– Ustalono termin kolejnego spotkania z Zarządem TPE S.A. na 13 lipca godz.10.00. Po tym spotkaniu Rada Społeczna Grupy Tauron Polska Energia skupiająca przedstawicieli trzech reprezentatywnych central związkowych podejmie kolejne stosowne kroki o których będziemy informować na bieżąco. – konkluduje Brzuśnian w liście.

– Zarząd Grupy TAURON deklaruje gotowość do rozmów z Radą Społeczną zrzeszającą przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. Wypracowujemy propozycję, która będzie kompromisem pomiędzy oczekiwaniami strony społecznej, a naszymi możliwościami biznesowymi oraz nie przełoży się na konieczność skokowego podniesienia rachunków za energię elektryczną naszych klientów – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy Tauron. – Przyjęcie propozycji strony społecznej w jej wyjściowej formie oznaczałoby również ryzyko spowolnienia inwestycji, które są niezbędne dla transformacji energetycznej kraju – dodaje Zimnoch.

Rada Społeczna Tauron/Mariusz Marszałkowski

AKTUALIZACJA: 12 lipca 2022 roku godz. 16.30 Dodanie komentarza Grupy Tauron

Rz: Protest w siedzibie PGG. Górnicy domagają się rekompensat za dodatkową pracę