Prywatyzacja PKP Energetyki zgłoszona do NIK

18 września 2015, 06:55 Alert
PKP Energetyka 1

(Rynek Infrastruktury/CIRE)

Jak poinformował Rynek Infrastruktury, Posłowie PiS, na czele z Krzysztofem Tchórzewskim zwrócili się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie ważności umowy zawartej pomiędzy PKP a CVC Capital Partners, dotyczącej sprzedaży PKP Energetyki.

– Z informacji przez nas pozyskanych wynika, że podpisanie wstępnej umowy sprzedaży PKP Energetyki nastąpiło z naruszeniem prawa skutkującym możliwością uznania tej umowy za nieważną, co może narazić Skarb Państwa na poważne straty a osoby podejmujące decyzję na oskarżenie o działanie ze złamaniem prawa – napisano w cytowanym przez portal piśmie parlamentarzystów PiS.

Posłowie chcą, aby prezesa NIK wyjaśnił zmianę formuły prywatyzacji z giełdowej na sprzedaż całej spółki i o zbadanie, czy nie doszło do rażącego konfliktu interesów poprzez występowanie firmy, lub firm z tej samej grupy kapitałowej, jako doradcy obu oferentów: CVC i Energi w tym procesie sprzedaży oraz występowania pracownika Energa SA jako przedstawiciela lub doradcy CVC.

– W związku z tak poważnymi wątpliwościami wynikającymi z poniższego uzasadnienia i z załączonej opinii prawnej, zwracamy się o szybkie podjęcie działań celem wstrzymania podpisania aktu notarialnego finalizującego tę sprzedaż. W naszej ocenie powyższa umowa sprzedaży akcji PKP Energetyka S.A. jest obarczona poważną wadą prawną skutkującą jej nieważnością w całości lub w części – pisze dalej w swoim piśmie poseł Tchórzewski.

Posłowie PiS powołują się na opinię Józefa Dąbrowskiego, byłego przewodniczącego Sejmowej Komisji Transportu i Łączności. Kilkanaście lat temu uczestniczył on w pracach nad ustawą „O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” – czytamy w Rynku Infrastruktury.

– Okoliczności związane z koniecznością bezkonfliktowego angażowania środków finansowych w modernizację sieci kolejowej a także sytuacja na Ukrainie i perspektywiczna konieczność translokacji znacznych sił obronnych własnych i sojuszniczych, a także zapewnienia pełnej ich mobilności, przemawiają również i dziś za utrzymaniem pełnej kontroli rządu nad wszystkimi elementami infrastruktury kolejowej, a także nad strategicznymi kierunkami rozwoju i modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej – napisał w cytowanej przez Rynek Infrastruktury Józef Dąbrowski.