Prace nad przekopem Mierzei Wiślanej dobiegają końca

27 lipca 2022, 08:30 Alert

Trwają ostatnie prace na budowie Kanału Żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Prawie wszystko gotowe jest już w części lądowej tej inwestycji, gdzie obecnie odbywają się głównie testy i odbiory techniczne. Coraz mniej do zrobienia pozostało również w rejonie obu falochronów w porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej oraz przy sztucznej wyspie na Zalewie Wiślanym.

Przekop Mierzei Wiślanej. Fot. Ministerstwo infrastruktury
Przekop Mierzei Wiślanej. Fot. Ministerstwo infrastruktury

Przekop Mierzei Wiślanej

– Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla Polski. Dzięki niej po raz pierwszy w powojennej historii Polski będzie możliwość wpłynięcia na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej. Szczególnie dzisiaj, w obliczu wojny, widać, jak bardzo trafna była decyzja rządu o rozpoczęciu tej budowy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Oficjalna inauguracja działalności Kanału Żeglugowego nastąpi 17 września. Docelowe parametry uzyska on w przyszłym roku – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Nowy kanał żeglugowy ma kilometr długości i 5 metrów głębokości, sama śluza ma 200 metrów długości, 25 metrów szerokości i 6,5 metra głębokości. Dzięki kanałowi do portu w Elblągu wpłyną jednostki o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów. W zakres wykańczanego właśnie pierwszego etapu tej inwestycji wchodzi budowa portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Do zrobienia był także nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które już umożliwiają przejazd nad kanałem. Dodatkowo zaplanowano budowę sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym, która już jest rajem dla ptaków.

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Urząd Morski w Gdyni, a generalnym wykonawcą konsorcjum złożone z firm NDI i Besix.

Największą część prac jak dotąd zrealizowano na lądzie, czyli w rejonie kanału, śluzy i układu drogowego. Trwa tam teraz m.in. uruchamianie nadrzędnego systemu sterowania NSS oraz jego integracja z systemem automatyki mostu północnego, bram śluz oraz zewnętrznymi systemami instalowanymi na terenie przeprawy. Montowane są też kamery systemu telewizji dozorowej (poza falochronami), głośniki ostrzegania w rejonie mostów, oświetlenie drogowe czy tablice zmiennej treści toru wodnego.

Zaawansowanie budowy zbliża się do 98 procent. Na części lądowej w większości pozostały prace wykończeniowe, nasadzenia, zieleń, jak równie zakończenie testów i prób związanych z obrotem mostów i ruchem śluzy. W porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej prowadzone są jeszcze prace związane z realizacją falochronu zachodniego i wschodniego. Na falochronie zachodnim pozostały ostatnie prace przy odwodnieniu linowym, kanalizacji deszczowej, wykonaniu nawierzchni z kostki oraz zakończeniu części głowicy w zakresie robót żelbetowych i ułożenia prefabrykowanych elementów typu x-block. Na falochronie wschodnim również pozostały do zrobienie jedynie części nadwodne. Realizacja części podwodnych falochronów już została zakończona. Zdecydowaną większość zadań zrealizowano już także w rejonie sztucznej wyspy, gdzie obecnie trwa profilowanie kamienia hydrotechnicznego zgodnie z przekrojem docelowym.

Ministerstwo infrastruktury/Michał Perzyński

Figura: Przekop Mierzei Wiślanej zniszczy jedyny w swoim rodzaju fragment Polski