Przygotowania do ćwiczenia Common Challenge-15

6 lutego 2015, 10:35 Alert

(Wojsko Polskie)

Żołnierze z Polski, Czech, Węgier i Słowacji tworzący struktury Wyszehradzkiej Grupy Bojowej uczestniczyli w konferencji poświęconej planowaniu ćwiczenia Common Challenge-15, które będzie najważniejszym egzaminem potwierdzającym wyszkolenie i zdolność do pełnienia półrocznego dyżuru GB w Unii Europejskiej w 2016 r.

Podczas dwudniowych obrad zorganizowanych w Szczecinie w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej oficerowie reprezentujący dowództwa i sztaby poszczególnych państw dyskutowali nad strukturą Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej oraz scenariuszem ćwiczenia pk. Common Challenge-15. W ramach grup roboczych podzielonych na cztery syndykaty trwała intensywna praca nad dokumentami, które określą sposób działania i postępowania każdej ze stron zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia. Poruszano między innymi kwestie zabezpieczania logistycznego, organizacji systemu łączności i wewnętrznej komunikacji, planowania ćwiczeń i treningów w ramach certyfikacji narodowej.

Wyszehradzka Grupa Bojowa Unii Europejskiej, której trzon stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej pełnić będzie dyżur bojowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Zanim jednak to nastąpi, żołnierzy Błękitnej Brygady czeka okres intensywnego szkolenia i ćwiczeń, które przygotują ich do rozpoczęcia, z dniem 1 stycznia przyszłego roku, dyżuru. Zgodnie z wypracowaną koncepcją Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych, prewencyjnych, stabilizacyjnych, w tym wymuszania i utrzymania pokoju.