PSE będzie razem z NATO walczyć z cyberterroryzmem

7 czerwca 2016, 11:50 Alert

(Piotr Stępiński)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne nawiązały współpracę w dziedzinie wymiany informacji z Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Podpisana dzisiaj umowa pokazuje, że bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest jednym z najważniejszych wyzwań operatora systemu przesyłowego – mówił prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Eryk Kłossowski. Jest to pierwsza tego typu umowa podpisana przez polską instytucję. 

– Nowe wzywania wskazują na to, że energetyka poza takimi pojęciami jak wystarczalność wytwórczość, parametry sieci przesyłowej to również zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, takie jak cyberbezpieczeństwo, atak na infrastrukturę, zamach terrorystyczny – mówił prezes Kłossowski.

-Przykład Ukrainy pokazał, że cyberterroryści są w stanie wyrządzić szkody dla całego systemu przesyłowego. Mamy bardzo poważne podejście do tego typu zagrożeń dlatego w ramach współpracy energetycznej chcemy m. in. wymieniać doświadczenia – mówił prezes PSE.

– Cieszę, się że możemy nawiązać współprace z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. NATO wyznaczyło 3 obszary, gdzie może pomóc przy współpracy. Jednym z nich jest ochrona infrastruktury krytycznej. NATO może budować kompetencje, którymi można wymieniać się między państwami członkowskimi. I udaje się nam to z sukcesem realizować, szczególnie poprzez współpracę między publicznymi, a prywatnymi podmiotami, takimi jak PSE. Mają one ogromną wiedzę i doświadczenie aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne – zaznaczył pułkownik Gintaras Bagdonas dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO.

– My jako międzynarodowa organizacja, która jest punktem zrzeszającym kraje w ramach NATO, skupiamy nie tylko przedstawicieli wojska ale i przedstawicieli podmiotów prywatnych. Dzięki rozpoczętej współpracy z PSE możemy być bezpieczniejsi – zaznaczył Bagdonas.

– Jest to pierwsza umowa jaką polska instytucja podpisuje z centrum eksperckim NATO. Celem współpracy jest tworzenie środowiska dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla naszego regionu, ale także dla Europy, i wszystkich państw które chcą przyłączyć się do tego systemu. Chodzi o odporność na zagrożenia dla systemów elektroenergetycznych. To zagrożenia związane z terroryzmem, cyberterroryzmem oraz z wojną informacyjną, które mają wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i jej przesyłu. Porozumienie z PSE jest początkiem współpracy naszego systemu energetycznego w ramach działania centrum eksperckiego – powiedział dr Łukasz Kister, dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.