PSE oferuje nowy model usług DSR

13 marca 2017, 09:45 Alert
linia
Linia przesyłowa. fot. 50Hertz

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne 8 marca 2017 r. ogłosiły dwa postępowania na świadczenie usługi pn.  Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP:

1. Program Gwarantowany – z płatnością za gotowość i wykorzystanie,
2. Program Bieżący – z płatnością za wykorzystanie

Nowe zasady świadczenia Usług DSR to odpowiedź PSE na oczekiwania rynku, a także kolejny krok w kierunku aktywizowania strony popytowej na rynku energii elektrycznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczpospolitej Polski realizują obowiązki wynikające z ustawy – Prawo energetyczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Jednym z narzędzi służących PSE do  zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE są usługi redukcji zapotrzebowania świadczone przez podmioty przyłączone do KSE, tzw.  usługi DSR.

Poprzez zmiany w zasadach świadczenia usług DSR, PSE wdrażają nowe rynkowe rozwiązania, które aktywizują stronę popytową i rozszerzają wachlarz uczestników. Oczekujemy zainteresowania ze strony coraz większej liczby podmiotów. Świadczenie usług DSR to przede wszystkim działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa KSE, zapewnienia zasilania odbiorców i ciągłości działania gospodarki krajowej, a z punktu widzenia uczestników rynku – także możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) oraz uzyskanie dodatkowych przychodów – podkreśla Bronisław Nowiński, dyrektor Departamentu Przesyłu PSE.

Obecnie zawarte umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP obejmują ok.  200 MW zdolności redukcji. W odpowiedzi na oczekiwania rynku zaszła konieczność opracowania i  wdrożenia nowego modelu usługi, tj. Interwencyjnych usług DSR: Programu Gwarantowanego (z płatnością za gotowość i wykorzystanie) i Bieżącego (z płatnością za wykorzystanie). Spodziewamy się, że  dzięki nowym zasadom możliwe będzie pozyskanie większego wolumenu mocy redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i jego efektywne wykorzystanie – mówi Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE.

Nowy model usług zakłada m.in. większą elastyczność dla wykonawców przy definiowaniu parametrów oferowanych produktów i ich cen, przy jednoczesnym określeniu rozsądnych konsekwencji niewykonania usługi, ograniczających ryzyko biznesowe kontrahentów.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne