PSE opublikowały nową wersję Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

21 grudnia 2021, 11:45 Alert
energia kabel energetyka

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące rolę Operatora Informacji Rynku Energii, opracowują i wdrażają Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”), . Najnowsza wersja dokumentu 5.0 została opublikowana. Zawiera on kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”).

– Dokumentację zaktualizowano w oparciu o uwagi przekazane przez uczestników rynku, będących członkami powołanych przez PSE grup roboczych (więcej na temat grup roboczych znajduje się tutaj), zmiany w przepisach prawa, które mają wpływ na procesy rynku energii oraz wewnętrzne analizy zespołów projektowych PSE – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

SWI 5.0 zostały uzupełnione m.in. o:

– walidacje biznesowe – opracowano kompletny dokument zawierający walidacje biznesowe, który stanowi Załącznika nr 3 do SWI;
– obsługę obiektów pomiarowych – szczegółowo zostały opisane typy obiektów, w tym sumatory oraz zakres atrybutów dla obiektów;
– sposób obsługi punktów wymiany;
– proces dotyczący przekazywania salda przedpłaty;
– opis strat wykorzystywanych w PPE;
– charakter PPI, by ustrukturyzować wykorzystanie tego typu PP;
– szczegółową specyfikę procesów OSP.

Spis wszystkich zmian wprowadzonych do SWI względem poprzedniej wersji dokumentacji, znajduje się w Karcie aktualizacji nr 2. Dokument można znaleźć tutaj.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Michał Perzyński