PSE opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy dostawy 2025 roku

18 grudnia 2020, 06:15 Alert
linie energia elektryczna
Linie elektroenergetyczne. Fot. pixabay.com

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przekazały, że aukcja główna na rynku mocy na rok dostaw 2025 zakończyła się w rundzie siódmej z ceną zamknięcia 172,85 zł/kW/rok. PSE podały wstępne wyniki tej aukcji.

Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych w wyniku aukcji dla roku dostaw 2025 wynosi 2.367,304 MW, w tym 275,717 MW dotyczy umów mocowych zawartych na okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 roku. PSE podały, że ostateczne wyniki aukcji głównej zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Polskie Sieci Elektroenergetyce/Bartłomiej Sawicki