PSE: W grudniu 2019 wytwarzanie energii w Polsce spadło o 8,1 procent

14 stycznia 2020, 13:45 Alert
energia energetyka kabel pylon

Z danych PSE wynika, że wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w grudniu ubiegłego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o 8,1 procent, a zużycie o 2,78 procent.

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2018 roku wyniosła 13,792 GWh, co oznacza spadek o 8,1 procent rok do roku . W grudniu zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 14,665 GWh tj. o 2,78 procent mniej rok do roku. Udział w produkcji energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym spadł w grudniu ubiegłego roku do 46,08 procent z 49,25 procent w grudniu 2018 roku. Elektrownie oparte na węglu brunatnym w grudniu wytworzyły 23,45 procent całej produkcji wobec 27,34 procent rok wcześniej. Źródła gazowe dostarczyły 9,50 procent energii wobec 6,13 procent rok temu. Natomiast Elektrownie na wiatr wyprodukowały 12,06 proc. energii wobec 9,16 rok temu. Z elektrowni przemysłowych pochodziło 7,03 proc. energii wobec 6,77 proc. w grudniu ubiegłego roku. Hydorolektrownie zapewniły 1,52 procent energii wobec 1,16 procent rok temu, a pozostałe źródła odnawialne 0,37 procent, wobec 0,19 procent rok temu.

(899x548) - kliknij aby zamknąć

W okresie styczeń – grudzień produkcja wyniosła 158,767 GWh, co oznacza spadek o 3,9 procent rok do roku. Natomiast zużycie wyniosło 169,391 GWh, co oznacza spadek o 0,9 procent rok do roku.

Lp. Wyszczególnienie Grudzień Narastająco od stycznia do grudnia
2018r.
[GWh]
2019r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2018r.
[GWh]
2019r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 15 008 13 792 -8,1 165 214 158 767 -3,9
1.1 Elektrownie zawodowe 12 587 11 108 -11,75 143 234 134 245 -6,28
1.1.1 El. zawodowe wodne 174 209 20,4 2 197 2 454 11,7
1.1.2 El. zawodowe cieplne 12 414 10 899 -12,2 141 037 131 791 -6,56
1.1.2.1 na węglu kamiennym 7 391 6 355 -14,02 82 375 78 190 -5,08
1.1.2.2 na węglu brunatnym 4 103 3 234 -21,18 49 072 41 502 -15,43
1.1.2.3 gazowe 920 1 310 42,4 9 590 12 099 26,16
1.2 El. inne odnawialne 28 51 79,97 280 441 57,58
1.3 El. wiatrowe 1 375 1 664 20,99 11 678 13 903 19,06
1.4 Elektrownie przemysłowe 1 017 969 -4,69 10 022 10 178 1,56
2. Saldo wymiany zagranicznej 76 873 1 045,69 5 718 10 624 85,8
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 15 084 14 665 -2,78 170 932 169 391 -0,9

Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl/Polskie Sieci Elektroenergetyczne