PSG otwiera nową placówkę w Zachodniopomorskiem

15 kwietnia 2019, 13:30 Alert

Nowa Placówka Gazownicza w Dębnie została oficjalnie otwarta 15 kwietnia. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dębno, Mieszkowice, Boleszkowice, Moryń, Cedynia, Chojna, Trzcińsko Zdrój, Nowogródek Pomorski, Myślibórz, Lipiany, Kozielice, Banie i Widuchowa.

Infrastruktura gazowa. Fot. PSG
Infrastruktura gazowa. Fot. PSG
Na terenie działania Placówki Gazowniczej w Dębnie znajduje się ok. 100 kilometrów sieci gazowej i ponad 2400 przyłączy, a PSG dostarcza gaz do ponad 5300 odbiorców. Obecny na otwarciu wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. pogratulował otwarcia Placówki i wskazał, że jest to znaczne ułatwienie dla mieszkańców Powiatu. Podziękował też Polskiej Spółce Gazownictwa za zaangażowanie w lokalne sprawy mieszkańców oraz sprawne realizowanie nowych inwestycji.

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje wiele inicjatyw, aby zachęcać społeczeństwo do korzystania z przyjaznego dla środowiska gazu ziemnego. Nasze działania nastawione są na to, by dostęp do błękitnego paliwa miało coraz więcej osób, i – rozumiejąc jego korzyści ekonomiczne i ekologiczne – chętnie je wybierało. Dlatego w październiku ubiegłego roku ogłosiliśmy program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski. Dążymy do tego, by do 2022 roku dostępu do gazu miało 90 proc. społeczeństwa w naszym kraju – powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych.

Ireneusz Krupa, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa powiedział, że Polska Spółka Gazownictwa realizując swoją strategię od kilku lat konsekwentnie rozbudowuje sieć dystrybucji gazu i gazyfikuje nowe miasta i gminy w całej Polsce. Jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie stałych i przede wszystkim bezpiecznych dostaw gazu do odbiorców. Ciągła kontrola stanu sieci gazowych oraz towarzyszącej im infrastruktury, a także sprawne i jak najszybsze usuwanie wszelkiego rodzaju awarii wymagają od PSG rozbudowywania sieci jednostek, stąd decyzja o utworzeniu Placówki Gazowniczej w Dębnie.

Do końca ubiegłego roku obsługę sieci w Dębnie i w sąsiadujących z miastem miejscowościami zapewniała Gazownia w Kostrzynie nad Odrą. Od stycznia 2019 roku przejęła ją Gazownia Szczecin Południe. Jednak ze względu na duże odległości i długi czas dojazdu jednostek ze Szczecina do awarii, niezbędne było uruchomienie placówki w Dębnie. To znacznie usprawni obsługę sieci w południowej części województwa, a także umożliwi mieszkańcom składanie wniosków o przyłączenie na miejscu.

Część województwa zachodniopomorskiego podlegająca Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Szczecinie jest obecnie zgazyfikowana w 62,5 procentach. Na 64 gminy dostęp do gazu ma 40. Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa planuje, na terenie podległym OZG Szczecin, zbudować sieć gazową w kolejnych 10 gminach.

CIRE.pl