PSG stawia na innowacyjne magazyny energii

17 maja 2016, 17:30 Alert

(CIRE.pl)

Budżet inwestycyjny Polskiej Spółki Gazownictwa w 2016 roku to 1,2 mld. W perspektywie trzech lat budżet ten ma wzrosnąć do 2 mld zł. We współpracy z zarządem PGNiG spółka dokonała odwrócenia paradygmatu zarządczego, który obowiązywał dotychczas w polskim gazownictwie – powiedział Adam Węgrzyn, wiceprezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa podczas panelu dyskusyjnego „Bezpieczeństwo i rozwój polskiego rynku gazu” mającego miejsce podczas konferencji Gazterm 2016. PSG stawia także na innowacje. W spółce powołany został departament R+B+I, czyli badania i rozwój poszerzone o innowacje.

– W ubiegłych latach efektywność w PGNiG budowana była poprzez paradygmat kosztowy, czyli wynik finansowy osiągany dzięki redukcji kosztów. Przekonaliśmy zarząd PGNiG, że ten poziom EBIT zostanie wygenerowany dla PGNiG przez PSG nie od strony kosztowej, ale przychodowej. Osiągniemy to poprzez takie działania jak np. aktywizacja dotychczasowych klientów, czy likwidacja nieczynnych przyłączeń. Dywersyfikacja dostaw gazu do naszego kraju to jedno, ale gaz ten musi być następnie dostarczony do często nowych klientów końcowych szukających często optymalizacji jednostkowych kosztów zakupu energii poprzez kogenerację, czy trigenerację. Spółka jest obecna w 60 proc. gmin w Polsce. Jednocześnie 40 proc. pozostałych zachęca ją do budowy w nich sieci dystrybucyjnych gazu. W ten sposób antycypujemy to co będzie działo się na rynku, na którym operuje Gaz-System i PGNiG. Jest to według nas wartość dodana, jaką PSG może wnieść do polskiego rynku gazu – powiedział Adam Węgrzyn.

– Członkowie zarządu PSG są afirmatorami innowacyjności. W PSG powołany został departament R+B+I, czyli badania i rozwój poszerzone o innowacje. Spółka realizuje projekt badawczy dotyczący wpuszczeniu wodoru do sieci dystrybucyjnej i magazynowania energii elektrycznej. Inny projekt dotyczy umieszczenia światłowodów w sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez spółkę – dodał wiceprezes zarządu PSG.
Wszystkie te działania wymagają stabilizacji regulacyjnej. W chwili obecnej jedynie Grecja, Szwecja i Polska taryfikują się w okresach rocznych. PSG powinno taryfikować się w okresie trzy lub pięcioletnim. Taryfa wieloletnia stwarza stabilność otoczenia regulacyjnego, co stanowi bodziec dla rozwoju. Obecnie, pierwszy raz w historii polskiej energetyki PSG chce wynegocjować z URE wieloletni model taryfowy – argumentował Adam Węgrzyn.