Ranking Randstad: PSG to polski lider pod względem stabilności zatrudnienia

21 maja 2024, 13:45 Alert

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) została uznana za lidera w kategorii stabilność zatrudnienia w rankingu Randstad Employer Brand Research 2024. W badaniu wzięło udział 150 pracodawców z Polski.

porozumienie zgoda podpis
Źródło: Freepik

Randstad Employer Brand Research to kompleksowe badanie marki pracodawcy opierające się na opinii ogółu populacji. W tegorocznej, 14. edycji wzięło udział blisko 6,8 tysiąca respondentów w wieku od 18 do 64 lat, w tym uczących się, pracujących i poszukujących pracy. Polska Spółka Gazownictwa została wskazana przez respondentów jako pracodawca oferujący najbardziej stabilne miejsca pracy. W 2022 roku PSG zajęła 7. miejsce w tym samym badaniu, zdobywając uznanie za stabilność zatrudnienia, poziom wynagrodzenia, perspektywy rozwoju zawodowego, równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz przyjazną atmosferę w miejscu pracy – czytamy w komunikacie PSG.

– Jestem dumny z naszych osiągnięć w zakresie tworzenia stabilnych i przyjaznych warunków pracy. Stale rozwijamy programy wsparcia dla pracowników, takie jak szkolenia, praca hybrydowa, wellbeing i liczne dodatkowe świadczenia. Dbamy też o przyszłość naszych pracowników, oferując wsparcie finansowe oraz możliwość dodatkowego oszczędzania w programach emerytalnych. Te działania nie tylko podnoszą satysfakcję pracowników, ale także przyczyniają się do wzmocnienia naszej pozycji na rynku pracy. Cieszę się, że nasze starania są doceniane przez osoby aktywne zawodowo – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

PSG to operator systemu dystrybucyjnego gazów w Polsce. Działa na terenie całej Polski i zatrudnia ok 11,7 tys. pracowników, którzy reprezentują 80 różnego rodzaju specjalizacji. Randstad Employer Brand Research to projekt badawczy, który od 2000 roku ocenia wizerunek pracodawców i ich atrakcyjność w oczach pracowników. Obecnie jest przeprowadzany w 32 krajach.

Polska Spółka Gazownictwa / Jędrzej Stachura

PSG pójdzie w biometan jeśli dostanie pieniądze