Pyzik: Bank Światowy wesprze transformację polskich regionów górniczych

22 lutego 2023, 14:15 Energetyka

Na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw sprawiedliwej transformacji odbyła się dyskusja na temat szans i możliwości zagospodarowania terenów pogórniczych w kontekście wykorzystania środków UE w świetle obowiązujących aktów prawnych na przykładzie gmin górniczych. Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik przybliżył działania rządu w tym obszarze. Wskazał on, że Bank Światowy jest w stanie zaangażować na ten cel do 400 mln dolarów.

Odkrywka w Koninie. Fot. BiznesAlert
KWB Konin. Fot. Mirosław Perzyński

Pyzik powiedział, że ze strony rządu w proces sprawiedliwej transformacji zaangażowane są ministerstwo polityki regionalnej, klimatu i środowiska, rozwoju i aktywów państwowych. – Komisja Europejska ze środków własnych zleciła Bankowi Światowemu przygotowanie projektów w Polsce, mające na celu wsparcie transformacji trzech regionów: śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Ministerstwo aktywów państwowych zaangażowało we współpracę przy rewitalizacji i rekultywacji terenów górniczych Spółkę Restrukturyzacji Górnictwa i Główny Instytut Górniczy. Odbyło się wiele spotkań z Bankiem Światowym. Pierwszy wspólny dokument dotyczył krajowego podejścia do rekultywacji i ponownego wykorzystania gruntów, mapowania obecnych procesów oraz ról i obowiązków instytucji związanych z zamykaniem kopalń. Drugi dotyczył pomocy technicznej w przygotowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, trzeci, czwarty i piąty dotyczyły wsparcia dla Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz Śląska. Szósty dotyczył programów pilotażowych w przygotowaniu projektów węglowych – wymieniał.

– Propozycje projektów dla regionów górniczych dotyczą trzech głównych komponentów: pierwszym jest zmiana przeznaczenia terenów pogórniczych tak, by zapewnić nowe inwestycje. Tam, gdzie to możliwe miałaby mieć miejsce konwersja aktywów energetycznych, oraz zarządzanie oddziaływaniami na rynek pracy w regionie. Pula pożyczek Banku Światowego na te cele wynosi od 200 do 400 mln dolarów – powiedział Piotr Pyzik.

– Ministerstwo aktywów państwowych jest w kontakcie ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces sprawiedliwej transformacji, od gmin po Komisję Europejską. Zrobimy wszystko, by w tym obszarze uniknąć wariantów niepożądanych przez nasze regiony – mówił.

Opracował Michał Perzyński