Ustalenia Rady Europejskiej w sprawie klimatu dzielą koalicję rządzącą

14 grudnia 2020, 06:00 Alert
Komin, przemysł, emisje

Solidarna Polska wydała uchwałę, w której wyraża dezaprobatę wobec podniesienia celu redukcji emisji CO2 w ramach polityki klimatycznej ustalonego na szczycie Rady Europejskiej z udziałem rządu Polski.

Rada Europejska zgodziła się 11 grudnia, że cel redukcji emisji CO2 zostanie podniesiony z 40 do co najmniej 55 procent do 2030 roku. – Solidarna Polska wyraża dezaprobatę dla takiego rozwiązania – czytamy w uchwale tej partii koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy.

Solidarna Polska wylicza, że rząd koalicji PO-PSL dopuścił do przyjęcia tzw. pakietu klimatycznego, czyli czterech celów polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 roku: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 procent w stosunku do 1990 roku, wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii w miksie energetycznym do co najmniej 32 procent, efektywności energetycznej o 32,5 procent oraz ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii w Unii Europejskiej. – W grudniu 2019 roku Rada Europejska bez sprzeciwu Polski zatwierdziła strategie Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku – przypomina Solidarna Polska.

Zdaniem polityków tej partii plan Europejskiego Zielonego Ładu to wyzwanie i zagrożenie dla miejsc pracy w energetyce oraz ciepłownictwie konwencjonalnym, którego realizacja wraz z transformacją energetyczną Polski może kosztować ponad dwa biliony złotych, tymczasem regiony pogórnicze mają otrzymać wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 16 mld złotych. – Bezkrytyczna akceptacja unijnej polityki klimatycznej ma wpływ na stabilność bezpieczeństwa energetycznego Polski – oceniają autorzy uchwały. Ostrzegają, że podniesienie celu redukcyjnego podniesie koszty dla gospodarki.

– Zważywszy na powyższe, zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych – nawet pomimo braku określenia celu dla poszczególnych państw członkowskich – bez dookreślenia zasad zmiany systemu handlu emisjami EU ETS oraz zasad dostępu do większej puli środków na dokonanie bardzo głębokiej transformacji energetycznej, rodzi szereg obaw o skuteczność mechanizmu wypracowanego przez Unię Europejską – czytamy w uchwale. Z tego powodu Solidarna Polska wyraża dezaprobatę dla podniesienia celu redukcyjnego „jako rozwiązania niekorzystnego dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli”.

– Mówiąc wprost, terapia szokowa dla polskiej gospodarki będzie się przekładała na ceny prądu czy ceny ciepła. To się przełoży na koszty życia obywateli – ostrzegał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podpisany pod uchwałą. – Oceniamy te uzgodnienia negatywnie przede wszystkim na dbałość o polskich obywateli. Nie tak miała wyglądać polska ścieżka transformacji. Ona miała wyglądać odmiennie przez specyfikę polskiej gospodarki. To zła wiadomość dla Polaków.

Solidarna Polska/Wojciech Jakóbik

Wyższy cel redukcji emisji CO2 i swoboda państw w doborze technologii w energetyce w szkicu konkluzji RE