Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się przez dodatkowe naprawy. Tauron odpowiada

13 lutego 2020, 09:30 Alert
Elektrownia Jaworzno komin Karolina Baca Pogorzelska 1
Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska.

E003B7 – spółka zależna Rafako – poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności, tj. wyłączenie dostępu dla bloku do sieci i uszkodzenie jednego z elementów kotła.

Opóźnienie bloku w Jaworznie

– Zgodnie z przekazanymi informacjami po odłączeniu bloku, które miało miejsce m.in. z powodu nadzwyczajnych okoliczności pogodowych stwierdzono, że nastąpiło niemożliwe do przewidzenia zdarzenie polegające na uszkodzeniu jednego z elementów kotła – czytamy w komunikacie. Obecnie trwają analizy zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz zamawiającego w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów. – Niezwłocznie po ustaleniu nowego przewidywanego terminu oddania bloku emitent przekaże tę informację w formie raportu bieżącego – czytamy dalej.

W połowie października 2019 roku Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 roku. Pod koniec stycznia pojawiła się informacja, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 roku, a oddanie do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 roku. Natomiast 4 lutego Rafako podało, że oddanie bloku przesunie się ze względu na wyłączenie dostępu bloku do sieci przez Okręgową Dyspozycję Mocy.

Tauron odpowiada

Tauron zajął stanowisko. W raporcie bieżącym spółki czytamy, że koncern został poinformowany przez wykonawcę nowego bloku w elektrowni Jaworzno, firmę Rafako o zdarzeniu, do którego doszło podczas ostatniej fazy testów bloku energetycznego o mocy 910 MWe.

– Podczas ostatniej fazy testów bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II doszło do uszkodzenia jednego z elementów kotła. W rezultacie nie będzie możliwe oddanie bloku do eksploatacji w planowanym wcześniej terminie – czytamy w raporcie.

Spółka podawała w styczniu, że blok miał ruszyć do 15 lutego. Blok miał osiągnąć gotowość do eksploatacji 4 lutego 2020 roku.

Spółka informuje, że trwają prace zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz spółki celowej Nowe Jaworzno Grupa Tauron w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów.

ISB News/Bartłomiej Sawicki

Pierwsza synchronizacja nowego bloku Elektrowni Jaworzno