Derusyfikacja Rafinerii Schwedt nadal stoi, a Rosjanie idą z Niemcami do sądu

10 sierpnia 2023, 12:00 Alert

Nie ma wciąż decyzji o tym, czy Niemcy wyrzucą Rosnieft z Rafinerii Schwedt, na co liczyła Polska, ale są za to pozwy Rosjan.

Aktywiści Greenpeace w niemieckiej rafinerii Schwedt. Źródło: Greenpeace/Twitter
Aktywiści Greenpeace w niemieckiej rafinerii Schwedt. Źródło: Greenpeace/Twitter

Przedstawiciel prawny koncernu Rosnieft w Niemczech, Bertrand Malmendier, zapowiedział, że jego spółka ma zamiar zaskarżyć niemiecki rząd przed Federalnym Sądem Administracyjnym, Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym o odszkodowanie z tytułu strat spowodowanych zarządem powierniczym w Rafinerii Schwedt (PCK) wprowadzonym przez rząd niemiecki po inwazji Rosji na Ukrainie ze względów bezpieczeństwa. Do tego dojdą także skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skargi dotyczące międzynarodowego prawa ochrony inwestycji.

W połowie września minie drugi już okres zarządu powierniczego nad udziałami większościowymi Rosnieftu, które zostały przez niemiecki rząd objęte zarządem powierniczym. Federalne ministerstwo gospodarki długo nie odpowiadało na pytania dziennikarzy, w tym także wielokrotne pytania BiznesAlert.pl o to, czy dojdzie do kolejnego już przedłużenie tego procederu. Regionalna gazeta Märkische Oderzeitung (MOZ) uzyskała informacje, że kolejne takie przedłużenie jest możliwe.

Strony, rosyjska oraz niemiecka, reagowały w podobny sposób na koniec lutego i na początku marca, gdy upływał pierwszy sześciomiesięczny okres zarządu powierniczego. Niemieccy politycy byli wtedy w korzystnej pozycji, argumentując, że udziały rosyjskiego koncernu w jednej z czołowych rafinerii w Niemczech nie mogą zostać sprzedane firmie trzeciej, bo doprowadziłoby to do procesu sądowego z niewiadomym wynikiem. Podobnie sytuacja wygląda także teraz. Formalnie udziały te, 54 procent, zostają własnością Rosnieftu mimo faktu, że zarządza nimi okresowo niemiecki rząd. Niemcy mogą te udziały sprzedać np. zainteresowanemu tym zakładem Orlenowi, ale tego nie robią. Polska postulowała usunięcie Rosnieftu z akcjonariatu Schwedt. Media spekulowały na temat możliwości wejścia tam PKN Orlen.

Rafineria PCK w Schwedt jest piątym, największym zakładem tego typu w Niemczech. Ona ma szczególne znaczenia dla stolicy Niemiec, którą to zaopatruje w diesel i benzynę. PCK jest w drugiej strony symbolem wieloletniej ścisłej współpracy Niemiec z Rosja w dziedzinie petrochemicznej.

MOZ / Aleksandra Fedorska

Jakóbik: Polsko-niemiecka derusyfikacja rozstrzygnie o cenach na stacjach