Odpowiedź Polski na raport Zielonych o atomie: Niemcy brały udział w konsultacjach

28 stycznia 2021, 12:00 Alert

Ministerstwo klimatu odniosło się do tez raportu krytykującego polski program energetyki jądrowej, powstałego na zlecenie niemieckiej partii Zielonych. – Niemcy brały również udział w konsultacjach zakresu raportu środowiskowego – podkreśla w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fot. Marcin Roszkowski
Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fot. Marcin Roszkowski

Tezy zawarte w artykule są w naszej opinii nieprawdziwe, ponadto opierają się na założeniach raportu, który nie został ujawniony w całości, a jedynie we fragmentach. Nie znane są założenia, które stały się podstawą przedstawionych prognoz, w związku z tym ciężko uznać jego wiarygodność – przekonuje resort klimatu. – W latach 2010-2013 przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej (Program PPEJ). Niemcy wzięły aktywny udział w konsultacjach transgranicznych i zgłosiły około 30 tys. uwag. Wszystkie uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane. Uwagi zasadne uwzględniono w Programie.

– Polska przykłada bardzo dużą wagę do konsultacji transgranicznych. Proces ten w przypadku PPEJ trwał około trzech lat, gdyż w sposób rzetelny i wnikliwy analizowane były wszystkie zgłoszone uwagi – zastrzega ministerstwo w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Aktualizacja PPEJ w 2020 roku miała charakter techniczny, polegający na opracowaniu skróconej wersji dokumentu. Zakres merytoryczny aktualizacji PPEJ, tj. założenia, cele oraz kierunki działań dotyczące wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, a także planowane lokalizacje elektrowni jądrowych, ich liczba oraz moc nie uległy zmianie. Niemcy brały również udział w konsultacjach zakresu raportu środowiskowego, który po opracowaniu również będzie przedmiotem konsultacji transgranicznych. Postanowienie określające jego zakres uwzględniło wiele z niemieckich postulatów.

– Najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie ministerstwa klimatu i środowiska w listopadzie 2020 roku wykazało, że 62,5 procent popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Większość Polaków (75,1 procent) uważa temat budowy elektrowni jądrowej za ważny. Aż 70% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. 72,6 procent jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju – czytamy w odpowiedzi resortu.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Czarnobyl do kwadratu w Polsce czy kampania wyborcza w Niemczech? (FELIETON)