Reanimacja Trójkąta Weimarskiego pod flagą ochrony klimatu?

5 października 2021, 13:45 Alert
Trójkąt Weimarski. Źródło Wikipedia
Trójkąt Weimarski. Źródło: Wikipedia

Organizacje na rzecz ochrony klimatu wzywają do kontynuacji współpracy w formacie Trójkąta Weimarskiego. W ramach polsko-niemiecko-francuskich rozmów i konsultacji można by znacznie więcej osiągnąć w dziedzinie ochrony tematu, uważają organizacje pozarządowe.

Trójkąt Weimarski a ochrona klimatu

– W przeszłości Francja, Niemcy i Polska zbyt często działały przeciwko sobie zamiast ramię w ramię na rzecz ochrony klimatu w Europie. Jesteśmy przekonani, że większe wzajemne zrozumienie i trójstronna współpraca to ogromna szansa na ambitną, sprawiedliwą społecznie i solidarną realizację Europejskiego Zielonego Ładu – powiedział Christoph Bals, dyrektor polityczny niemieckiej organizacji ekologicznej Germanwatch.

Z polskiej perspektywy interesujące możliwości współpracy w formacie tego zielonego Trójkąta Weimarskiego to głównie integracja we wspólne projekty, takie jak połączenie kolejowe Warszawa-Berlin-Paryż oraz możliwości rozbudowy kontaktów z Francją w zakresie energetyki i ochrony klimatu.

Natomiast ta w gruncie rzeczy inicjatywa już na etapie przedstawiania pierwszych celów działania w jednoznaczny sposób obnaża przez Niemcy tworzone problemy dotyczące ewentualnych wspólnych rozmów, bo tak jak redukcja emisji jest wspólnym celem Polski, Francji i Niemiec, tak kraje te różnią się ewidentnie co do preferowanych technologii redukcji CO2. List intencyjny NGOsów zawiera stwierdzenie, że celem wspólnej polityki klimatycznej ma być mniejszy wkład energii jądrowej w europejskim miksie energetycznym, co jest nieakceptowalne oraz niezgodne z interesami narodowymi Francji oraz Polski.

Aleksandra Fedorska