Reformy energetyki na Ukrainie warunkiem otrzymania wsparcia z UE

17 listopada 2015, 16:49 Alert

(Wspólnota Energetyczna)

Po przyjęciu przez Ukrainę ustawy o rynku gazowym 9.04.2015 r. i po jej wejściu w życie 1.10.2015 r. zostanie ona rozwinięta, tak aby zreformować rynek gazowy i sieci przesyłu surowca. Nowelizacja jest planowana na koniec tego roku. 


Ustawa jest zgodna z unijną polityką otwartości rynku gazu i dopuszczania nowych podmiotów. W tworzeniu prawa uczestniczyli eksperci, instytucje, autorytety i firmy energetyczne.

Jak mówi Janez Kopač z sekretariatu Wspólnoty Energetycznej: „wszyscy konsumenci indywidualni i komercyjni mogą zacząć czerpać korzyści z nowego, zliberalizowanego rynku gazowego. Strona ukraińska pokazała pełne zaangażowanie w wypełnianie zobowiązań, wynikających z przynależności do Wspólnoty Energetycznej, rozwijając swój rynek gazu i bazując przy tym na najlepszych praktykach unijnych”.

Instytucje europejskie wspierają Ukrainę w modernizacji sektora energetycznego. W czerwcu tego roku podjęto decyzję o dotacji w formie kredytu, w kwocie 1,8 mld euro. Pomoc jest wypłacana w trzech transzach i zależy od stopnia zgodności działań Ukrainy z regulacjami unijnymi dotyczącymi energii. Z tego powodu wypłata drugiej, zaplanowanej na październik została wstrzymana. Dodatkowo zostanie wypłacone 45 mln euro, na to, żeby pomóc rządowi tego kraju dostosować się do wymogów.

Plan reform dla rynku gazowego, uzgodniony między Unią Europejską, Bankiem Światowym i Ukrainą, zakłada pełną liberalizację tego rynku. Na ten cel jest przeznaczone 17 mld euro w kilku transzach. Obecnie kraj ten jednak nie przeprowadził wszystkich, wymaganych reform.

30 września, rada ministrów, zaaprobowała drugi pakiet ustaw. Pozwolą one na swobodny wybór bezpośredniego dostawcy gazu przez konsumentów.

Trzeci pakiet ustaw musi zostać przyjęty bez opóźnień. Znajduje się on jak na razie w fazie dyskusji. Do premiera Ukrainy został nawet wysłany specjalny list w tej sprawie od Wspólnoty Energetycznej i Komisji Europejskiej.