Reformy na Ukrainie na 2 z minusem

8 lipca 2015, 15:13 Alert
Arsenij Jaceniuk
Arsenij Jaceniuk

(MSZ)

Eksperci projektu „Indeks Monitoringu Reform” i portalu informacyjnego „VoxUkraine” dokonali oceny dynamiki reform w Ukrainie za I półrocze 2015 r.

W ocenie ekspertów w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. tempo reform w Ukrainie oceniono na poziomie 1,36 punktów w skali pięciopunktowej, co świadczy o niedostatecznych działaniach władz Ukrainy w zakresie wdrażania reform. Eksperci wskazują, iż w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowano kolejne wyhamowanie tempa reform do poziomu 1 punktu. Jednak w omawianym okresie eksperci odnotowali trzy pozytywne sygnały w zakresie reform, co spowodowało wzrost indeksu monitoringu reform do 2 punktów: uchwalenie szeregu ustaw w ramach nowego programu współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (marzec), wdrożenie reform w zakresie deregulacji działalności gospodarczej i zwalczania korupcji (kwiecień) oraz uchwalenie ustawy o rynku gazu (maj).

Wśród głównych barier na drodze reformowania gospodarki ukraińskiej eksperci wymienili, m.in. brak reform globalnych i systemowych, sztywność struktur i organów państwowych, niedostateczny poziom poparcia przez parlament inicjatyw rządu, lobbowanie interesów własnych przez poszczególnych urzędników państwowych.

Do najbardziej pozytywnych działań władz Ukrainy podjętych w I połowie 2015 r. eksperci zaliczyli m.in. podwyższenie opłat komunalnych dla ludności, uchwalenie ustaw o zaostrzeniu odpowiedzialności właścicieli banków, o rynku gazu, nowelizację ustawy o spółkach akcyjnych. Z kolei do „antyreform” zaliczono pierwszą wersję ustawy budżetowej, decyzję Gabinetu Ministrów Ukrainy o ograniczeniu poziomu pensji dla kierownictwa władz wykonawczych oraz ustawę o zwolnieniu z opodatkowania obiektów nieruchomości będących we własności szeregu organizacji religijnych.

Więcej na ten temat w tekście o wpływie oligarchów na ukraińskie reformy