340 mln złotych rekompensat dla energochłonnych

31 lipca 2020, 16:45 Alert
Linia wysokiego napięcia energetyka energia
fot. Pixabay

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii.

– System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage) – podkreśla Rafał Gawin, prezes URE.

Urząd podaje, że jego prezes przyznał w ramach rekompensat wsparcie na łączną kwotę ponad 340  mln złotych. Najwyższa z rekompensat wyniosła ponad 69 mln. Z systemu wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw, które jednocześnie musiały zrezygnować ze wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (ustawa o cenach energii – przyp. red.).

Urząd Regulacji Energetyki/Wojciech Jakóbik