Rekordy Lotosu w cieniu połączenia z Orlenem (RELACJA)

7 marca 2018, 12:45 Energetyka

Spółka osiągnęła najwyższy w historii spółki skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,7 mld zł., co oznacza wzrost rok do roku o 65 procent. Skonsolidowany oczyszczony zysk EBITDA liczony wg metodologii LIFO wyniósł prawie 3,1 mld zł i był o 18 procent. wyższy rok do roku. Przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły przeszło 24 mld zł.

Konferencja wynikowa Lotosu. Fot. BiznesAlert

Rekordowe wyniki Grupy Lotos

Podczas konferencji wynikowej za czwarty kwartał oraz za cały 2017 rok spółka podała, że wygenerowała w 2017 r. ponad 3,1 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W 2016 roku było to 2,6 mld zł, co stanowi wzrost o 18 proc.. Zadłużenie netto Lotosu na koniec 2017 r. spadło z 4,8 mld zł do 2,5 mld zł. – Wyniki spółki są rekordowe. Spółka osiągnęła także rekordowe, najniższe zadłużenie na poziomie 0,8 procent – wyliczali jej przedstawiciele.

Źródło: Grupa LOTOS

Produkcja

Rafineria pracowała w ub. roku, poza okresem remontowym, w 100 proc. możliwości. To efekt remontu, który pozwolił na efektywne przerobienie ropy i selektywność. – Remont zakończył się zgodnie planem, a nawet poniżej budżetu. Przez 30 dni, kiedy obiekt był nieczynny, spółka dokonywała zakupów na rynku spot, aby remont nie był zauważalny dla klientów – powiedział wiceprezes spółki Jarosław Kawula.

Stopień realizacji projektu EFRA kształtuje się na poziomie 90 procent Spółka liczy, że inwestycja zostanie wkrótce zakończona. – Do końca roku zmodernizowano lub wybudowano, a następnie przekazano do prób i testów budynek zasilania elektrycznego dla nowych instalacji (GPZ4), chłodnie wentylatorowe układu wody chłodniczej, instalację odsiarczania oleju napędowego, instalację produkcji tlenu (OGU), instalację regeneracji aminy i stripera wód kwaśnych, instalacje odzysku siarki, instalację sprężonego powietrza oraz część rurociągów międzyobiektowych – podała spółka.

Obiekt może zostać oddany do użytku w II lub III kw. tego roku. Kawula dodał, że niewielki przyrost zakończenia inwestycji wpływ miała pogoda i mrozy. W ubiegłym roku rafineria w Gdańsku przerobiła ponad 9,6 mln ton ropy naftowej. Na nieco niższy przerób, w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem 10,4 mln ton, wpłynął planowany, 6-tygodniowy postój remontowy. Prace remontowe przebiegły zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym 2017 r. było optymalne.

Źródło: Grupa LOTOS

Otoczenie

Pozytywny wpływ na wyniki firmy miało w ubiegłym roku otoczenie makroekonomiczne. Średnioroczne notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były wyższe od założeń Grupy Lotos odpowiednio o 8 proc. i 15 proc. Lepsze od oczekiwanych – o około 15 proc. – były także cracki produktowe na olej napędowy oraz lekki olej opałowy. Crack produktowy na benzynę motorową kształtował się nieznacznie poniżej założeń strategii – odchylenie o 1 proc. Średnioroczny kurs dolara wyniósł 3,78 PLN/USD wobec zakładanego 4,09 PLN/USD. – Na wyniki finansowe spółki pozytywny wpływ miały działania rządu w zakresie pakietu paliwowego – powiedział prezes Grupy Lotos, Marcin Jastrzębski.

Wpływ na dobre wyniki spółki miał wzrost gospodarczy i utrzymujący się popyt na produkty motorowe. Cena ropy naftowej wzrosła z ponad 50 dol za baryłkę na początku 2017 roku do 61 mld zł. To przełożyło się na wzrost wartości EBITDA o 100 mln zł.

Segment wydobycia: większe zasoby i reorganizacja

W 2017 roku Lotos zwiększył do 88,2 mln baryłek zasoby wydobywalne 2P. Jest to rezultat rozpoznania dodatkowych ok. 5 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) w ramach złóż obszaru Sleipner oraz przeniesienia ok. 13 mln boe zasobów złoża Yme z kategorii 2C do kategorii 2P. Średnie wydobycie wyniosło w 2017 r. niemal 22,9 tys. boe/d, co przełożyło się na oczyszczony EBITDA segmentu 864 mln zł, względem 688 mln zł w 2016 roku.

Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki są zgodne z ustaloną ścieżką strategiczną dla segmentu wydobywczego w strategii Grupy Lotos na lata 2017-2022 , tj.: wydobycie na poziomie 22 tys. boe/dzień, rezerwy 2P o wartości 60 mln boe oraz roczny wynik EBITDA w przedziale 0,6-0,7 mld zł.

W 2017 roku Lotos wydobył w sumie 8,4 mln boe węglowodorów. – O 14 procent mniejsze rdr wydobycie spowodowane było naturalnym sczerpywaniem się złóż na Litwie i w Norwegii oraz przestojami remontowymi infrastruktury wydobywczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – podkreśla spółka.

W segmencie wydobywczym Lotos podjął w pierwszej połowie 2017 r. decyzję o restrukturyzacji tego obszaru poprzez przeniesienie kompetencji i aktywów do wyspecjalizowanej spółki holdingowej – Lotos Upstream. Jej zadaniem jest sprawne zarządzanie międzynarodową działalnością wydobywczą Lotos w tym decydowanie o kierunkach nowych inwestycji.

Celem spółki jest również powiększanie portfela aktywów oraz maksymalizacja jego wartości. W grudniu 2017 r. Lotos Upstream stało się właścicielem spółek Lotos Norge oraz Lotos Geonafta, znajdujących się wcześniej w portfelu Lotos Petrobaltic. Finalizowane jest również przejęcie udziałów w spółce realizującej projekt B4/B6. Podmioty te odpowiadają za 80 proc. aktualnego wydobycia Lotosu.

Poprzez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos Upstream realizowana będzie większość inwestycji w tym segmencie, określonych w strategii Grupy Lotos na poziomie minimum 3 mld zł. – Powiększyliśmy zasoby wydobywane z węglowodorów, jednak wciąż nie jest to, o co nam chodzi – powiedział prezes Marcin Jastrzębski na konferencji. Dodał, że nie udało zakończyć pozytywnie negocjacji, dlatego też mimo wcześniejszych zapowiedzi nie udało się zakończyć rozmów w I kwartale.

Yme

W ramach realizacji projektu Yme, w październiku 2017 r. partnerzy koncesji zatwierdzili Plan Zagospodarowania Złoża (ang. PDO), który w dniu 19 grudnia 2017 r. został przekazany do zatwierdzenia przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii.

W ramach rozstrzygnięcia dorocznej rundy koncesyjnej APA 2017 (ang. Awards in Predefined Areas), 16 stycznia 2018 roku spółka Lotos Norge otrzymała od władz norweskich dwie nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze na Szelfie Norweskim: PL918S oraz PL910. Po przyjęciu nowych koncesji przez władze spółki, łączna ich liczba w portfelu Lotos Norge wzrośnie do 28. W chwili obecnej Grupa Kapitałowa Lotos jest właścicielem lub współwłaścicielem 33 koncesji morskich (szelf norweski, Bałtyk) i dziesięć lądowych (Polska, Litwa).

Źródło: Grupa LOTOS

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja surowcowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku i poprawy efektywności przerobu surowca, jak również krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Po raz pierwszy w historii rafineria Lotos przerabiała surowiec kanadyjski i amerykański. Poziom dywersyfikacji zakupu surowców w 2017 roku wyniósł blisko 22 procent. Pod koniec ub. r. Grupa Lotos podpisała pierwszą w historii polskich rafinerii umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej. W wyniku realizacji umowy w pierwszym kwartale bieżącego roku rafineria w Gdańsku osiągnęła w przerobie aż 40-procentowy udział gatunków ropy naftowej z kierunków innych niż wschodni.

– Rok 2017 pod względem dywersyfikacji zakończył się na poziomie 22 proc. przerobionej ropy pochodzącej z innego kierunku niż wychodni. Pierwszy kwartał 2018 roku to poziom 40 proc. W 2017 pojawiły się dostawy ropy z USA i Kanady, a w efekcie kontrakt terminowy na dostawy ropy z USA powiedział wiceprezes spółki Jarosław Kawula. Prezes Jastrzębski powiedział, że prowadzone są rozmowy z rożnymi dostawcami. – Mamy nadzieję, że wkrótce pokażemy kolejne umowy z dostawcami z USA – ocenił.

Innowacje

Innowacyjne projekty, w które Grupa Kapitałowa Lotos systematycznie angażuje coraz większe środki, stanowią odpowiedź na wyzwania technologiczne i są warunkiem dalszego rozwoju Lotosu. Poza kluczowymi inicjatywami z obszaru elektromobilności prowadzi badania nad paliwami alternatywnymi (biopaliwa, wodór) oraz realizuje pierwsze wspólne projekty ze start-upami w ramach akceleratora Space3AC. Jest współzałożycielem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, wspiera Krajową Ligę Innowacji. Intensywnie pracuje nad zbudowaniem zespołu i uruchomieniem funduszu Corporate Venture Capital. – Dla nas w zakresie innowacji ważne są wodór, elektromobilność i LNG. W zakresie inwestycji mowa jest o 400 mln zł. Pracujemy obecnie nad harmonogramem – powiedział prezes Marcin Jastrzębski.

Fuzja z korzyścią dla Lotosu

Pytany o połączenie Lotosu z PKN Orlen, prezes Lotosu Marcin Jastrzębski powiedział, że proces połączenia jest korzystny dla obu spółek, co widać po wzroście wartości spółek. – Proces dopiero się rozpoczął, a kluczowa będzie opinia Komisji Europejskiej, w zakresie m.in. stacji benzynowych i na jakich warunkach będzie ona możliwa. Proces potrwa ok. 6 -12 miesięcy. Połączenie ma na celu sprostać także wyzwaniom związanymi z elektromobilnością – powiedział.

– Nikt, kto działa na rynku kapitałowym nie ma wątpliwości, że to połączenie jest korzystne, co pokazały też wzrosty kursów akcji obu spółek. Dobrze, że rozpoczęły się prace nad tym połączeniem – powiedział Jastrzębski.

Dodał, że na połączeniu może więcej zyskać spółka z Gdańska niż z Płocka. Dodał, że badane będą te obszary, które mogą mieć wpływ na ograniczenie konkurencji. – Komisja powinna badać w zakresie stacji mikroobszary ich występowania – powiedział. Dodał, że zaletą łączenia jest fakt, że spółki działają na Litwie, Niemczech czy w Czechach. – Podmiot stanie europejskim, światowym graczem, co pozwoli na dalszy rozwój. Walka z szarą strefą nam pomogła, ale nie możemy tylko na tym polegać – powiedział.

Dodał, że w zakresie fuzji, przydatna będzie logistyka gdańskiej rafinerii. – Mamy pewną przewagę nad PKN Orlen z racji położenia nad morzem, ale to oczywiście oznacza także słabość logistyczną w segmencie produktowym. Może tu być duże pole w zakresie optymalizacji i synergii – powiedział prezes. – Kto powiedział, że Grupa Lotos po połączeniu zniknie? Zmieni się tylko prawnik – powiedział. Dodał, że fuzja ma znaczenie także w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Pytany o opłatę emisyjną będącą elementem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu o 8 gr. na litr prezes Jastrzębski powiedział, że „wysokość opłaty jest znikoma i spółka ma odwagę wziąć ją na siebie”.

Prezes Lotos: Połączenie z Orlenem będzie korzystne dla spółek, ale potrwa

Ropa z Rosji zgodna z parametrami w umowie

Pytany o jakość ropy typu Urals kupowanej od Rosji wiceprezes Kawula powiedział, że jakość surowca zmienia się w zależności od złoża i stopnia jego zczerpywania. – Rosja ma ustalony standard ropy, którego przez wiele lat nie udawało się osiągnąć. Wycena ropy naftowej jest pochodną jej ceny, a nie tego, jak jest zapisana w papierach – powiedział. Jastrzębski dodał, że jakość ropy dostarczanej przez Rosję spełnia paramenty zapisane w umowie.