Rezolucja Śląska: politycy i władze regionalne bronią węgla

6 marca 2020, 09:15 Alert

Ministrowie, parlamentarzyści, władze województw śląskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także prezydenci Katowic, Rudy Śląskiej i Świętosłochwoic opowiedzieli się za obroną węgla przed negatywnym wpływem polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Podpisanie Rezolucji Śląskiej. Fot. Biuro Poselskie Posła do PE Grzegorza Tobiszowskiego.
Podpisanie Rezolucji Śląskiej. Fot. Biuro Poselskie Posła do PE Grzegorza Tobiszowskiego.

Podczas konferencji Silesia 2030 zostały zaprezentowane cztery punkty Rezolucji Śląskiej. To postulaty intensyfikacji poszukiwań nowych technologii mających poprawić efektywność wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, w tym utylizację odpadów po zakończeniu używania instalacji tego typu, rozwój technologii efektywnego wykorzystania paliw kopalnych w energetyce, uwzględnienia racji bezpieczeństwa energetycznego w planie Europejskiego Zielonego Ładu, a także umożliwienie dalszego wykorzystania dostępnych technologii energetycznych.

– Dla wszystkich jest jasne, że musimy troszczyć się i skutecznie działać na rzecz klimatu. Ale w tym działaniu nie możemy zapominać o bezpieczeństwie energetycznym, które jest fundamentem każdego państwa. Chcemy wykorzystywać nowe technologie spalania węgla, aby wpisywać się w Europejski Zielony Ład, przy zachowaniu tego, co dla nas w województwie śląskim jest cenne – mówił Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski, inicjator konferencji.

Wojciech Jakóbik