font_preload
PL / EN
Energetyka Węgiel 18 października, 2019 godz. 11:15   
REDAKCJA

Rogala: Trzeba chronić łańcuch wartości, tworzony przez spółki górnicze Europy

Bogdanka węgiel górnictwo kopalnie fot. Bogdanka

Polska Grupa Górnicza podczas czwartkowych obrad Platformy Wsparcia Regionów Górniczych Komisji Europejskiej przedstawiła swą strategię transformacji. Prezes PGG w swoim wystąpieniu wezwał między innymi do ochrony łańcucha wartości, tworzonego przez spółki górnicze Europy.

Prezesa PGG w swoje prezentacji w Brukseli akcentowała korzyści i szanse mogące wynikać z udanej transformacji. Jak uzasadniał podstawą pozytywnego podejścia dla PGG jest bogaty łańcuch wartości, który spółka generuje w otoczeniu rynkowym i społecznym. W jego ocenie, pierwszym ogniwem są wiedza i rozwój technologiczny, w które PGG inwestuje 781 mln zł w zakupach sprzętu i dzierżawie maszyn u 3,5 tys. dostawców. Drugim – podatki i płatności w wysokości aż 3,1 mld zł do budżetu państwa oraz 171,3 mln zł do budżetów lokalnych. Po trzecie – dzięki funkcjonowaniu PGG w regionie istnieje 200 tys. miejsc pracy z wynagrodzeniem przeciętnie o połowę wyższym, niż średnio w województwie śląskim. Istotne i nie do pominięcia – argumentował Tomasz Rogala – są wartości niematerialne, jak np. współpraca PGG w 18 aktualnych projektach naukowo-badawczych. Inne z ogniw łańcucha wartości to infrastruktura PGG: spółka dysponuje terenami pod nowe inwestycje w świetnej lokalizacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (2 tys. ha i budynki o powierzchni miliona m kw.).

– Nauka, nowoczesna myśl techniczna i wiedza inżynierska są głównymi wskaźnikami rozwoju regionalnego i społecznego. Dlatego właśnie PGG wypatruje nowych i rozwojowych obszarów aktywności, które uzupełniałyby zasadniczy zakres działalności firmy – mówił Tomasz Rogala. – Transformację pojmujemy jako wyzwanie do dalszego rozwoju, do poszukiwania nowych cech firmy i podwyższania kompetencji pracowników, ponieważ nowoczesne, zaawansowane technologicznie linie biznesowe wymuszają rozwijanie wiedzy i kompetencji – podkreślił.

Prezes zwracał uwagę, że w Polskiej Grupie Górniczej powstaje środowisko naukowo-eksperckie, zdolne obsłużyć kilka strategicznych kierunków, jak rozwój energetyki niskowęglowej i odnawialnej, wdrożenie modelu gospodarowania w bezodpadowym obiegu zamkniętym, prace nad technologiami przyszłości. Ich zapleczem będą nowo powstające centra doświadczalne i naukowo-badawcze. Wskazywał między innymi wdrożenia automatyki, robotyzacji i rozwiązań informatycznych w firmie, projekty odzysku poszukiwanych surowców i pierwiastków, czy alternatywne sposoby korzystania z odpadów i procesy przekształcania paliwa stałego na płynne lub gazowe. Jeśli chodzi o energetykę, prezes Rogala zwracał uwagę na możliwości stosowania na bazie ciepła i energii ujmowanych z wyrobisk podziemnych wysokowydajnych form ogrzewnictwa na powierzchni, a także inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne (ich potencjach na gruntach PGG w rozpoczętym przez pilotaż w kopalni Halemba projekcie może osiągnąć nawet 90-95 MW ekologicznych mocy).

– Sporą przewagę konkurencyjną PGG stanowi położenie w najbardziej rozwiniętym obszarze kraju, z wysokim i rosnącym wciąż zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Duże korzyści w zakresie produkcji lub magazynowania energii wynikać mogą z ogromnego areału postindustrialnych, pogórniczych gruntów we władaniu spółki, a także ogromnego doświadczenia i kompetencji inżynierów w zarządzaniu energetyką – wyjaśniał prezes PGG.

– Bezustannie inwestujemy w umiejętności inżynierskie naszej kadry, bo są one absolutnie kluczowe do budowy nowych kompetencji – dodał. W zakresie technologii przemysłowych PGG chce być w centrum najnowszych idei np. na wszechstronne wykorzystanie dostępnych surowców, robotyzację linii produkcyjnych, automatyzację procesów przemysłowych, nowoczesną obróbkę metali.

– Wysoka elastyczność w programowaniu procesów produkcji pozwoli nam zaspokajać w przyszłości potrzeby takich branż, jak np. transport kolejowy, energetyka czy budownictwo – mówił Tomasz Rogala.

Opisał m.in. program PGG modernizacji zakładów remontowych spółki. Na ich bazie, korzystając z bogatego doświadczenia i licznych nieruchomości stworzyć można wysoko wyspecjalizowane zakłady usług o profilu spawalniczym na potrzeby firmy i rynek. W pierwszym etapie, w latach 2018-20121 zaplanowano w PGG gruntowne doposażenie i rozbudowę parku maszynowego oraz wyszkolenie specjalistycznej obsługi. W latach 2020-2023 przyjdzie kolej na dywersyfikację procesów i usług oraz zdobywanie rynków dla ich sprzedaży.

Innym z przykładowych projektów przyszłości w PGG może być budowa budynku pasywnego, w którym powstanie m.in. laboratorium badające możliwości wykorzystania kopalnianych zasobów energetycznych. Obiekt ten byłby zasilany z pomp i wymienników ciepła umieszczonych w pokładach węgla pod powierzchnią ziemi, z ogniw słonecznych na dachach, ścianach, hałdach i nieużytkach pogórniczych, z wód kopalnianych i z silników na metan ujęty w podziemnych wyrobiskach.

– W osiągnięciu wytyczonych przez Unię Europejską celów polityki klimatycznej ważną rolę odgrywają projekty z obszaru czystych technologii węglowych, prace badawczo-rozwojowe, wreszcie rozwój inwestycyjny na terenach po zamkniętych kopalniach, który zostanie przemyślany w sposób użyteczny dla nowych gałęzi przemysłu. Polska Grupa Górnicza ma wizję, wiedzę i doświadczenie, jak przeprowadzić największą w Europie kompanię wydobywczą przez proces transformacji energetycznej tak, aby zapewnić regionowi rozwój, a jego mieszkańców uchronić przed ubóstwem – podsumował prezes PGG Tomasz Rogala.

CIRE.PL