Rogala: Trzeba chronić łańcuch wartości, tworzony przez spółki górnicze Europy

18 października 2019, 11:15 Energetyka

Polska Grupa Górnicza podczas czwartkowych obrad Platformy Wsparcia Regionów Górniczych Komisji Europejskiej przedstawiła swą strategię transformacji. Prezes PGG w swoim wystąpieniu wezwał między innymi do ochrony łańcucha wartości, tworzonego przez spółki górnicze Europy.

Korytarz kopalni. Fot. Bogdanka
Korytarz kopalni. Fot. Bogdanka

Prezesa PGG w swoje prezentacji w Brukseli akcentowała korzyści i szanse mogące wynikać z udanej transformacji. Jak uzasadniał podstawą pozytywnego podejścia dla PGG jest bogaty łańcuch wartości, który spółka generuje w otoczeniu rynkowym i społecznym. W jego ocenie, pierwszym ogniwem są wiedza i rozwój technologiczny, w które PGG inwestuje 781 mln zł w zakupach sprzętu i dzierżawie maszyn u 3,5 tys. dostawców. Drugim – podatki i płatności w wysokości aż 3,1 mld zł do budżetu państwa oraz 171,3 mln zł do budżetów lokalnych. Po trzecie – dzięki funkcjonowaniu PGG w regionie istnieje 200 tys. miejsc pracy z wynagrodzeniem przeciętnie o połowę wyższym, niż średnio w województwie śląskim. Istotne i nie do pominięcia – argumentował Tomasz Rogala – są wartości niematerialne, jak np. współpraca PGG w 18 aktualnych projektach naukowo-badawczych. Inne z ogniw łańcucha wartości to infrastruktura PGG: spółka dysponuje terenami pod nowe inwestycje w świetnej lokalizacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (2 tys. ha i budynki o powierzchni miliona m kw.).

– Nauka, nowoczesna myśl techniczna i wiedza inżynierska są głównymi wskaźnikami rozwoju regionalnego i społecznego. Dlatego właśnie PGG wypatruje nowych i rozwojowych obszarów aktywności, które uzupełniałyby zasadniczy zakres działalności firmy – mówił Tomasz Rogala. – Transformację pojmujemy jako wyzwanie do dalszego rozwoju, do poszukiwania nowych cech firmy i podwyższania kompetencji pracowników, ponieważ nowoczesne, zaawansowane technologicznie linie biznesowe wymuszają rozwijanie wiedzy i kompetencji – podkreślił.

Prezes zwracał uwagę, że w Polskiej Grupie Górniczej powstaje środowisko naukowo-eksperckie, zdolne obsłużyć kilka strategicznych kierunków, jak rozwój energetyki niskowęglowej i odnawialnej, wdrożenie modelu gospodarowania w bezodpadowym obiegu zamkniętym, prace nad technologiami przyszłości. Ich zapleczem będą nowo powstające centra doświadczalne i naukowo-badawcze. Wskazywał między innymi wdrożenia automatyki, robotyzacji i rozwiązań informatycznych w firmie, projekty odzysku poszukiwanych surowców i pierwiastków, czy alternatywne sposoby korzystania z odpadów i procesy przekształcania paliwa stałego na płynne lub gazowe. Jeśli chodzi o energetykę, prezes Rogala zwracał uwagę na możliwości stosowania na bazie ciepła i energii ujmowanych z wyrobisk podziemnych wysokowydajnych form ogrzewnictwa na powierzchni, a także inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne (ich potencjach na gruntach PGG w rozpoczętym przez pilotaż w kopalni Halemba projekcie może osiągnąć nawet 90-95 MW ekologicznych mocy).

– Sporą przewagę konkurencyjną PGG stanowi położenie w najbardziej rozwiniętym obszarze kraju, z wysokim i rosnącym wciąż zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Duże korzyści w zakresie produkcji lub magazynowania energii wynikać mogą z ogromnego areału postindustrialnych, pogórniczych gruntów we władaniu spółki, a także ogromnego doświadczenia i kompetencji inżynierów w zarządzaniu energetyką – wyjaśniał prezes PGG.

– Bezustannie inwestujemy w umiejętności inżynierskie naszej kadry, bo są one absolutnie kluczowe do budowy nowych kompetencji – dodał. W zakresie technologii przemysłowych PGG chce być w centrum najnowszych idei np. na wszechstronne wykorzystanie dostępnych surowców, robotyzację linii produkcyjnych, automatyzację procesów przemysłowych, nowoczesną obróbkę metali.

– Wysoka elastyczność w programowaniu procesów produkcji pozwoli nam zaspokajać w przyszłości potrzeby takich branż, jak np. transport kolejowy, energetyka czy budownictwo – mówił Tomasz Rogala.

Opisał m.in. program PGG modernizacji zakładów remontowych spółki. Na ich bazie, korzystając z bogatego doświadczenia i licznych nieruchomości stworzyć można wysoko wyspecjalizowane zakłady usług o profilu spawalniczym na potrzeby firmy i rynek. W pierwszym etapie, w latach 2018-20121 zaplanowano w PGG gruntowne doposażenie i rozbudowę parku maszynowego oraz wyszkolenie specjalistycznej obsługi. W latach 2020-2023 przyjdzie kolej na dywersyfikację procesów i usług oraz zdobywanie rynków dla ich sprzedaży.

Innym z przykładowych projektów przyszłości w PGG może być budowa budynku pasywnego, w którym powstanie m.in. laboratorium badające możliwości wykorzystania kopalnianych zasobów energetycznych. Obiekt ten byłby zasilany z pomp i wymienników ciepła umieszczonych w pokładach węgla pod powierzchnią ziemi, z ogniw słonecznych na dachach, ścianach, hałdach i nieużytkach pogórniczych, z wód kopalnianych i z silników na metan ujęty w podziemnych wyrobiskach.

– W osiągnięciu wytyczonych przez Unię Europejską celów polityki klimatycznej ważną rolę odgrywają projekty z obszaru czystych technologii węglowych, prace badawczo-rozwojowe, wreszcie rozwój inwestycyjny na terenach po zamkniętych kopalniach, który zostanie przemyślany w sposób użyteczny dla nowych gałęzi przemysłu. Polska Grupa Górnicza ma wizję, wiedzę i doświadczenie, jak przeprowadzić największą w Europie kompanię wydobywczą przez proces transformacji energetycznej tak, aby zapewnić regionowi rozwój, a jego mieszkańców uchronić przed ubóstwem – podsumował prezes PGG Tomasz Rogala.

CIRE.PL