Wydobycie ropy i kondensatu gazowego w Rosji spadło w maju

21 maja 2020, 10:15 Alert
Wydobycie ropy ropa

Reuters podaje, że produkcja ropy i kondensatu w Rosji w ciągu pierwszych 19 dni maja spadła do poziomu 9,42 mln baryłek dziennie. 

Dobowe wydobycie ropy spada

Średni rosyjski poziom produkcji ropy i kondensatu w kwietniu wynosił 11,35 mln baryłek dziennie. Oznacza to spadek produkcji o 1,93 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Rosjanie podają dane o wydobyciu ropy wraz z kondensatem gazowym (szerzej są opisane tutaj). Produkcja kondensatu gazowego dziennie wynosi około 800 tys. baryłek. Szacuje się, że samo wydobycie ropy naftowej spadło do 8,72 mln baryłek ropy dziennie. To nieco więcej niż próg wydobycia, ustalony w ramach porozumienia naftowego OPEC+.

Porozumienie zakłada wydobycie w Rosji w wysokości 8,5 mln baryłek ropy dziennie.

Reuters/ Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Ile ropy może zmagazynować Rosja? (ANALIZA)