Rosnieft traci na porozumieniu naftowym. Domaga się ulg

29 lipca 2019, 11:45 Alert
rosnieft
fot. Rosnieft

Rosnieft chce ulg podatkowych przy wydobyciu węglowodorów ze złoża Priobskoje. Mowa o 46 mld rubli rocznie, na okres 10 lat. Ma to zrekompensować spółce straty, wynikające z uczestniczenia Rosji w porozumieniu naftowym, na mocy którego czołowi producenci ropy zobowiązali się do redukcji wydobycia, aby wpłynąć na wzrost cen surowca.

Według źródeł Kommiersanta, taki argument miał pojawić się w wysłanym w połowie czerwca liście od Pawła Fiedorowa, wiceprezesa Rosnieftu do Ilji Trunina, wiceministra finansów. Fiedorow przypomniał, że jeszcze w grudniu 2018 roku, postulat rekompensat za bezpośrednie straty Rosnieftu, wynikające z udziału Rosji w porozumieniu naftowym, poparł prezydent Władimir Putin. W efekcie, kierowana przez Igora Sieczyna od 2017 roku spółka wydobyła o 22 mln ton ropy mniej niż planowano. Zdaniem rozmówców Kommiersanta, ograniczenie wydobycia nie przełożyło się na wzrost cen surowca, ponieważ w tym samym czasie Stany Zjednoczone zwiększyły wydobycie ropy.

Z informacji gazety wynika, że Fiodorow zaproponował ministerstwu finansów podpisanie umowy inwestycyjnej na złoże Priobskoje i udzielenie ulg podatkowych począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Podobny dokument został podpisany na złoże Samotlorskoje. Dzięki temu Rosnieft uzyskał 35 mld rubli ulgi podatku od wydobycia węglowodorów. Specjalna ustawa o ulgach dla złoża Priobskoje powinna zostać przyjęta do 1 października.

Kommiersant/Piotr Stępiński