Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił zażalenie Rosnieftu na europejskie sankcje

17 września 2020, 12:15 Alert

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy wyrok sądu, na mocy którego oddalone zostało zaskarżenie rosyjskich spółek należących do grupy Rosnieft na sankcje nałożone na nie w związku z agresją Rosji na Ukrainę w 2014 roku.

Logo Rosnieftu. Fot. Rosnieft
Logo Rosnieftu. Fot. Rosnieft

Rosnieft walczy z europejskimi sankcjami

Pod koniec lipca 2014 roku UE przyjęła pakiet sankcji gospodarczych, które uderzały m.in w rosyjski przemysł naftowy. Sankcje te były karą za aneksję Krymu i agresję rosyjską na wschodzie Ukrainy. Sankcje obejmowały między innymi zakaz wywozu niektórych towarów i technologii przeznaczonych dla sektora naftowego. Sankcje ograniczyły również dostęp niektórym podmiotom do rynku kapitałowego UE.

Kilka rosyjskich spółek grupy Rosnieft wniosło do Sądu Unii Europejskiej zażalenie na wprowadzone restrykcje. Sąd wyrokiem z 13 września 2018 roku oddalił te skargi. Spółki wniosły odwołanie do TSUE. Wyrokiem z dnia 17 września 2020 roku Trybunał podtrzymał w całości wyrok sądu z 13 września 2018 roku. Trybunał uznał, że skoro Rosnieft to czołowa firma rosyjskiej branży naftowej będąca jednocześnie we własności rosyjskiego skarbu państwa, Rada UE miała prawo wpisać ją na listę sankcyjną.

– Trybunał przypomniał, że Rosnieft jest czołowym podmiotem rosyjskiego sektora naftowego, w którym większość udziałów posiada rosyjskie państwo, oraz że zainteresowane spółki nie kwestionują okoliczności, iż spełniają określone przez Radę kryteria zastosowania takich ukierunkowanych środków. W związku z tym, mając na względzie ogólną sytuację opisaną powyżej oraz cele realizowane przez środki ograniczające przyjęte przez Radę, Trybunał zgodził się z oceną Sądu, zgodnie z którą zainteresowane spółki nie miały racjonalnych podstaw, aby twierdzić, że nie znały powodów, dla których zostały objęte ukierunkowanymi ograniczeniami, których dotyczy omawiana sprawa – brzmi uzasadnienie.

Trybunał wskazał następnie, że zarówno zakazy wywozu, jak i ograniczenia w dostępie do unijnego rynku kapitałowego, niezaprzeczalnie przyczyniają się do realizacji celu założonego przez Radę. W związku z tym, wbrew temu, co twierdziły zainteresowane spółki, Sąd nie popełnił błędu, stwierdzając, że owe środki nie były oczywiście niewłaściwe do osiągnięcia tego celu.

TSUE/Mariusz Marszałkowski