Rozpoczynają się prace nad budową drogi dojazdowej do elektrowni jądrowej

24 lutego 2022, 06:30 Alert
droga infrastruktur

W związku ze wskazaniem gminy Choczewo jako lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zobligowana do rozpoczęcia prac przygotowawczych budowy nowej drogi krajowej, która zapewni połączenie elektrowni z drogą ekspresową S6.

GDDKiA rozpoczyna prace przygotowawcze

GDDKiA opracowała Program Inwestycji (PI) na prace przygotowawcze. W lutym 2022 roku dokument został zatwierdzony przez ministra infrastruktury.

GDDKiA przekazuje, że aktualnie trwają przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na opracowanie Koncepcji programowej z wariantowaniem przebiegu trasy i materiałów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Według wstępnych założeń jest planowana budowa odcinka drogi o długości ok. 35 km. Droga ma łączyć elektrownię jądrową z drogą ekspresową S6.

Ministerstwo infrastruktury/Aleksander Tretyn

Moskwa: Nie chcemy uzależniać się od zewnętrznych źródeł energii