Rusza kolejny etap rozbudowy Elektrowni Opole

12 października 2015, 14:15 Energetyka
Elektrownia Opole
Elektrownia Opole. Fot: PGE

Na palcu budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole zakończone zostały prace przygotowawcze w zakresie organizacji prac przy fundamencie turbogeneratora maszynowni bloku nr 5. Pozwoliło to rozpocząć budowę płyty górnej turbogeneratora. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych podczas eksploatacji turbogenerator nie będzie przenosił drgań na pozostałe elementy bloku.
Fundament turbogeneratora będzie składał się z płyty górnej posadowionej na wibroizolacji i konstrukcji wsporczej, które zaprojektowane są w konstrukcji żelbetowej.

– Płyta górna będzie składała się z rygli podłużnych i poprzecznych. Jej wymiary będą wynosiły odpowiednio – 60 m długości oraz 17,4 m szerokości w części turbinowej i 12,9 m szerokości w części generatorowej. Płyta będzie miała grubość w granicach od 3,5 do 4 m – informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora projektu budowy bloków nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Płyta zostanie oparta na 58 wibroizolatorach, które umieszczone będą na głowicach 14 słupów na wysokości 12 m. Wibroizolatory są elastycznym elementem pośrednim pomiędzy urządzeniem a podłożem. Ich celem jest znaczne zmniejszenie sił dynamicznych przenoszonych na podłoże. – dodaje. Dzięki temu podczas eksploatacji turbogenerator nie będzie przenosił drgań na pozostałe elementy bloku.

Objętość mieszanki betonowej potrzebnej do zabetonowania płyty wyniesie 2 100 m3. Zakończenia prac przy fundamencie turbogeneratora bloku nr 5 planowane jest w połowie listopada 2015 roku.

Oprócz montażu obiektów maszynowni bloku nr 5 i 6 kontynuowane są także m.in. prace montażowe przy głównej konstrukcji stalowej kotła i kotłowni bloku nr 5 oraz chłodni kominowej nr 5. Główna konstrukcja stalowa kotła bloku nr 5 osiągnęła już wysokość 120 m, a wysokość chłodni kominowej bloku nr 5 zbliża do 115 m.
Mocno zaawansowane są również prace przy budowie placów węglowych oraz budynków przesypowych nawęglania zewnętrznego pod realizowane bloki energetyczne. – Prace przy budowie bloków nr 5 i 6 prowadzone są zgodnie z harmonogramem – podsumowuje dyrektor Pluciński.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal oraz Alstom Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a poziom realizacji sięgnął już 22 proc. Inwestycja ma się zakończyć w marcu 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w lipcu 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5. Z produkcją energii elektrycznej na poziomie do 12,5 TWh rocznie, nowe bloki będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię ponad 4 mln gospodarstw domowych.