Rusza przetarg na dojazd do pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

5 kwietnia 2022, 18:45 Alert

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej na realizację drogi dojazdowej do Elektrowni Jądrowej.

Nowa droga krajowa planowana jest pomiędzy Lubiatowem a drogą S6 na węźle Łęczyce. Planowana jest wstępnie jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości ok. 35 km. Założono 30 miesięcy od podpisania umowy na dokumentację do podpisania umowy typu Projektuj i Buduj.

W ramach opracowania ma powstać dokumentacja geologiczna i środowiskowa, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko, w podziale na dwa zadania: Od elektrowni jądrowej do drogi wojewódzkiej nr 213 w pobliżu Choczewa oraz od drogi wojewódzkiej do drogi S6.

Uwzględniając opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę (ZRID), czas  do rozpoczęcia robót należy szacować jako około 3.5 roku od podpisania umowy. To oznacza że roboty budowlane będą mogły rozpocząć się wiosną 2026. Droga powinna być gotowa do końca 2026 roku, aby można było rozpocząć prace przy budowie elektrowni jądrowej.

GDDKiA/Daniel Radomski