Ruszył nowy projekt Forum Energii „LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog”

5 grudnia 2019, 15:53 Alert

Forum Energii rozpoczyna nowy program dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w działaniach na rzecz czystego powietrza. Program LeadAIR obejmie siedemnaście średniej wielkości miast, których samorządowcy i menedżerowie dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe i skutecznie pozyskać środki na lokalną niskoemisyjną transformację. Od dziś, 28 listopada, do 15 stycznia 2020 można zgłaszać swój udział w programie.

Każdego roku w Polsce z powodu złego powietrza umiera ok. 45 tys. osób, a polskie miasta dominują wśród najbardziej zanieczyszczonych w całej Unii Europejskiej. Źródłem zanieczyszczeń jest głównie niska emisja – spalanie niskiej jakości paliw w indywidualnych instalacjach, ale nie tylko. Do tego dochodzą emisje z transportu, przemysłu i energetyki. Tymczasem mieszkańcy są coraz bardziej świadomi zagrożeń płynących ze smogu i domagają się skutecznych działań  i wygrywają sądowe procesy przeciwko skarbowi państwa o utratę zdrowia. Część samorządów podejmuje działania by poprawić jakość powietrza na swoim terenie, o czym świadczą kolejne uchwały antysmogowe, jak choćby ostatnio w Krakowie. To jednak za mało – brakuje współpracy, rozwiązań technologicznych, oszacowania kosztów i wiedzy, jak komunikować zmianę.  Tymczasem w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej działania na rzecz klimatu  i ochrony powietrza będą stanowić aż ¼ budżetu, a czyste ciepło ma szansę stać się flagową inicjatywą objętą szczególnym wsparciem samej Przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen  i zasiloną większymi środkami. Polskie miasta powinny się na to przygotować i zacząć planować ograniczanie emisji z ciepłownictwa, żeby skutecznie starać się o te finanse. Bez wzrostu udziału OZE i ograniczenia emisji w ciepłownictwie systemowym ceny ciepła będą rosły wraz ze wzrostem cen uprawnień co emisji CO2. Potrzebujemy liderów, którzy odważnie podejmą próbę przegonienia smogu znad swoich polskich miast.

Co ma na celu program LeadAIR?

W 2018 roku opublikowaliśmy strategię dla ciepłownictwa ”Czyste ciepło 2030”. Wskazaliśmy w niej cele do osiągnięcia i możliwe działania by na dobre i w konkretnej perspektywie zmniejszyć emisję CO2. Wiemy jednocześnie, że by stało się to faktem potrzebne są działania na poziomie lokalnym: konkretna wiedza o najnowszych technologiach, finansowaniu inwestycji, regulacjach oraz umiejętności optymalizowania kosztów, diagnozowania lokalnych potrzeb i komunikowania zmiany mieszkańcom. Na te potrzeby odpowie program LeadAIR. Mamy nadzieję, że w dzięki programowi wesprzemy liderów transformacji, którzy nadadzą jej nowego tempa i jakości – mówi dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii.

Na czym polega program LeadAIR?

Do udziału w programie LeadAIR zaprosimy siedemnaście średniej wielkości miast, które wyłonimy w drodze otwartej rekrutacji. Ich przedstawiciele/przedstawicielki (samorządowiec i miejski menedżer) wezmą udział w pięciodniowym szkoleniu w marcu 2020 roku. Jego program obejmuje tematykę technologii i ich kosztów, finansowania działań, optymalizacji usług i kosztów, inwentaryzacji lokalnych potrzeb i komunikowania zmian, a także otoczenia prawnego. Uczestnicy otrzymają również indywidualne  doradztwo i wsparcie. Rezultaty przedstawimy podczas konferencji w kwietniu przyszłego roku. Zależy nam również, żeby aktywne miasta wzajemnie się poznały i budowały sieci współpracy. Jeśli wypracowane w programie LeadAIR pomysły zostaną wdrożone, to program ma szansę pośrednio poprawić jakość powietrza na obszarze zamieszkałym przez ponad milion obywateli.

W programie będziemy współpracować z najlepszymi ekspertami, praktykami i inspirującymi samorządowcami. Do tej pory do grona partnerów programu LeadAIR dołączyli Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie i Polski Alarm Smogowy. Liczymy, że przyłączą się do nich inne organizacje branżowe i pozarządowe, a szczególnie stowarzyszenia i związki miast. LeadAIR może być okazją do tego by wymienić się wiedzą i połączyć siły w walce ze smogiem – mówi Magdalena Tchórznicka, koordynatorka programu z Forum Energii.

Jak wziąć udział w programie LeadAIR?

By wziąć udział w programie należy zapoznać się z regulaminem udziału i wypełnić formularz zgłoszeniowy online, który znajduje się na stronie internetowej Forum Energii. Formularz będzie dostępny do 15 stycznia 2020 roku. Inne kluczowe daty w programie LeadAIR to:

Więcej informacji: www.forum-energii.eu/pl/wydarzenia/leadair

Koordynatorka programu LeadAIR:

Magdalena Tchórznicka, tel. 514 130 114, magdalena.tchorznicka@forum-energii.eu