RWE: 2015 rok oznaczał dla polskiego rynku energii wiele istotnych zmian

6 kwietnia 2016, 15:15 Alert

RWE przedstawiło raport o rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce w 2015 r. Zdaniem RWE, w ubiegłym roku charakteryzowały ten rynek: duża podaż, spadające ceny, ale też stabilne perspektywy.

Analitycy RWE Polska po raz kolejny opracowali Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce,podsumowujący najważniejsze trendy oraz kierunki rozwoju rynku energii i gazu w roku 2015.

– Bieżące wydanie raportu nie tylko szczegółowo analizuje rynek energii w 2015 roku, ale prezentuje również megatrendy kształtujące globalny oraz polski rynek energii elektrycznej i gazu – komentuje Piotr Grzejszczak, Senior Menedżer w dziale Operacyjne Zarządzanie Zakupami Energii w RWE Polska S.A. – Z roku na rok rośnie rola odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej, a jednocześnie kurczy się przestrzeń dla konwencjonalnych elektrowni systemowych. Trend ten wymusza rozwój systemów zapewniających bezpieczeństwo dostaw, takich jak m.in. rynek mocy i rezerwy w wytwarzaniu, zarządzanie stroną popytową (DSM), ale również wdrażanie rozwiązań opartych na nowych technologiach, takich jak: Big Data, czy Internet rzeczy (IoT). Na znaczeniu zyskują efektywność energetyczna i energooszczędność. Sektor energii staje się coraz bardziej skomplikowane – dodaje Piotr Grzejszczak.

RWE podkreśla, że rok 2015 oznaczał dla polskiego rynku energii wiele istotnych zmian. Wskazuje m. in., że ciepła zima i rekordowe wyniki wytwarzania przez elektrownie wiatrowe przy prawie niezmienionym popycie spowodowały utrzymanie wysokiej podaży, a taka sytuacja negatywnie odbiła się na notowaniach obu rynków energii elektrycznej – spotowego i terminowego – na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Z danych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wynika, że w 2015 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wzrosło rok do roku o 1.4 proc. W sumie potrzeby polskiego rynku wyniosły 161,3 TWh, z czego na rynku Dnia Następnego TGE sprzedano 25 TWh (w porównaniu z 23,7 TWh w 2014 r.). Średnia cena godzinowa Rynku Dnia Następnego wyniosła 157 PLN/MWh, co oznacza spadek rok do roku o 12,7 proc.

RWE podkreśla, że ubiegły rok przyniósł znaczący wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii, przede wszystkim w elektrowniach wiatrowych (+18 proc. w stosunku do 2014 r.), oraz jeszcze większy, ponad 3-krotny wzrost mocy zainstalowanych w elektrowniach słonecznych. Sama tylko produkcja energii wiatrowej wzrosła o ok. 50 proc. w stosunku do 2014 roku, a w trakcie roku padały kolejne rekordy wytwarzania energii w źródłach wiatrowych, a poziom maksymalny – 4252 MW – został osiągnięty w grudniu.

Deficyt mocy

RWE w swoim raporcie zwraca ponadto uwagę, że sierpniu ub.r. zarówno rynek hurtowy, jak i sieć elektroenergetyczna, odnotowały deficyt mocy, wywołany falą upałów i brakiem wody do chłodzenia bloków wytwórczych.

– W konsekwencji nieplanowanego ubytku aż 4000 MW mocy, wprowadzono tzw. 20 stopień zasilania, oznaczający poważne ograniczenia dostaw prądu dla największych odbiorców. Problemy krajowego systemu elektroenergetycznego bardzo gwałtownie, choć krótkotrwale, wpłynęły na silny – nawet sześciokrotny – wzrost cen energii sprzedawanej na parkietach TGE – komentuje RWE.

Spadki cen gazu

W kwestii rynku gazu ziemnego w Polsce RWE wskazuje, że pozostawał on przez cały ubiegły rok pod silnym wpływem dużej przeceny na europejskim rynku, a wyjątkowo niskie notowania ropy naftowej na światowych rynkach sprawiły, że ceny kontraktów długoterminowych na dostawy gazu indeksowane ceną tego paliwa, spadły prawie o 50 proc. Do przeceny notowań gazu na TGE przyczyniła się też ciepła zima i względna międzynarodowa stabilizacja polityczna. Na rynku gazu ziemnego udało się utrzymać płynny obrót tego towaru. Wolumen sprzedaży na koniec 2015 r. wyniósł 106,9 TWh, co oznacza 5 proc. spadek obrotu w stosunku do roku 2014. Średnia cena ważona wolumenem dla najpopularniejszego produktu dotyczącego dostawy gazu w 2016 roku wyniosła 95,35 PLN/MWh i była niższa od ceny analogicznego produktu sprzed roku o ponad 15 zł.

Pełna wersja raportu jest dostępna na www.raportrwe.pl

Źródło: Gramwzielone.pl