Euractiv.pl: Niemiecki gigant chce się pozbyć emisji CO2 do 2040 roku

4 października 2019, 06:15 Alert

Dyrektor generalny Reńsko-Westfalskiego Zakładu Energetycznego (RWE) Rolf Martin Schmitz ogłosił, że firma postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. Największy niemiecki producent energii z węgla brunatnego pragnie zlikwidować dotychczasową działalność związaną z paliwami kopalnymi i postawić na odnawialne źródła energii, przejęte od byłego konkurenta, firmy E.ON.

Wysoce zanieczyszczająca energia jądrowa oraz węgiel brunatny „położyły fundament, na którym budujemy obecnie nowy RWE. Każda forma energii ma swój czas” – zadeklarował w oświadczeniu dyrektor generalny Rolf Martin Schmitz. Dzięki zielonemu światłu ze strony Komisji Europejskiej w poniedziałek doszło ostatecznie do zintegrowania działań E.ON z zakładem RWE oraz byłą spółką zależną RWE Innogy. Jest to pierwszy krok na drodze do realizacji postawionego sobie przez RWE celu. W ramach współpracy na rzecz produkcji energii odnawialnej RWE specjalizować się będzie w wytwarzaniu energii elektrycznej, E.ON skoncentrować ma się z kolei na tworzeniu sieci elektrycznych. RWE planuje wydać 1,5 mld euro rocznie na „zarówno morskie, jak i lądowe turbiny wiatrowe, a także fotowoltaikę i magazynowanie”. Wydatki te wzrosnąć mogą do dwóch lub trzech mld euro rocznie, jeśli uwzględnione zostaną również składki partnerów.

Przejęcie części aktywów E.ON sprawiło, że RWE znalazło się na trzecim miejscu w Europie w zakresie produkcji bezemisyjnej energii elektrycznej, zaraz za hiszpańską Iberdolą i włoskim Enelem. Oprócz postawienia na nowe możliwości związane z energią odnawialną, celem RWE jest również doprowadzenie do zamknięcia lub przekształcenia, najpóźniej do 2030 r., wszystkich swoich elektrowni węglowych zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii. Jednocześnie RWE zadeklarował, że planuje trzymać się ustalonego już na początku roku celu zakończenia produkcji węgla w Niemczech do 2038 r. Obecnie spółka prowadzi rozmowy z Berlinem w sprawie możliwej rekompensaty za zamknięcie kopalń, których łączna moc produkcyjna równa byłaby około 3 gigawatom do 2022 r. RWE zdołało zmniejszyć już emisję gazów cieplarnianych o jedną trzecią (równą sześćdziesięciu milionom ton) w latach 2012-2018, a w planach jest dalsze zmniejszenie produkcji o 70 proc. przewidywane na lata 2019-2030.

EurActiv.pl