Rystad Energy: Dążenie do neutralności klimatycznej sprzyja przydomowej fotowoltaice

30 grudnia 2021, 06:15 Alert

Rystad Energy, firma badająca zjawiska w sektorze energetyki, przedstawiła raport, z którego wynika, że moc wygenerowana dzięki przydomowej fotowoltaice wzrosła o ponad 30 procent w 2021 roku. Zdaniem ekspertów, wymagania dotyczące neutralności klimatycznej, które pojawiły się na tegorocznym szczycie COP26 w Glasgow, pomogą pobudzić dalszy wzrost w nadchodzących latach.

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Fotowoltaika

Eksperci z Rystad Energy podają, że 2021 rok był rekordowy jeśli chodzi o odnawialne źródła energii na całym świecie. – OZE zapewniły 227 gigawatów (GW) nowej mocy zainstalowanej, co stanowi wzrost o 4,7 procent w stosunku do poziomu z 2020 roku. Zainstalowana fotowoltaika, morska energia wiatrowa, akumulatory i inne formy magazynowania energii rozkwitły w 2021 roku. W przyszłości oczekuje się, że przyrost mocy ze źródeł odnawialnych wzrośnie do ponad 270 GW mocy zainstalowanej w 2022 roku. Będzie on napędzany głównie przez ekspansję słoneczną i wodorową – czytamy w raporcie.

Eksperci podkreślają, że moc z fotowoltaiki w budynkach mieszkalnych wzrosła o ponad 30 procent w 2021 roku, z 18,9 GW do 25,2 GW. – Sektor OZE stoi przed najważniejszymi wyzwaniami w perspektywie krótkoterminowej, ale przyszłość wygląda optymistycznie dzięki nowym zobowiązaniom rządów i firm. Wymagania dotyczące neutralności klimatycznej, które pojawiły się na tegorocznym szczycie COP26 w Glasgow, pomogą pobudzić znaczny wzrost w nadchodzących latach – mówi Gero Farruggio, szef badań nad OZE w Rystad Energy.

Onshore

– Siłą napędową spadku całkowitych mocy wytwórczych z energii wiatrowej na lądzie jest likwidacja subsydiów chińskich i spadek tamtejszej mocy o 40 GW, co w rezultacie wypaczy globalne wyniki. Globalne przyrosty z onshore spadną do około 85 GW w 2021 roku, co oznacza spadek o 20 GW rok do roku i kolejne 15 GW w 2022 roku – czytamy w raporcie. Zdaniem badaczy, ten trend będzie jednak krótkotrwały od 2023 roku, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na OZE w związku z założeniami porozumienia paryskiego.

Rystad Energy/Jędrzej Stachura

USA przyspieszą wydawanie pozwoleń projektom OZE