Rz: Resort przedsiębiorczości i technologi uszczelnia przepisy o jakości kotłów

25 kwietnia 2018, 07:15 Alert

O szczegółach planowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uszczelnienia przepisów odnośnie wymagań jakie muszą spełniać domowe kotły grzewcze o mocy do 500 kW pisze „Rzeczpospolita”.

Smog
Smog stanowi poważny problem dla zdrowia (fot . Flickr/CC/大杨)

Dziennik zwraca uwagę obowiązujące od października ubiegłego roku rozporządzenie odnośnie norm jakości dla kotłów grzewczych, zgodnie z którym po 1 lipca 2018 roku w Polsce nie będzie można kupić kotła gorszego niż piątej klasy emisyjnej, zawiera wyłączenia. Wyłączenia te umożliwiają produkcję i sprzedaż tzw. kotłów pozaklasowych i dotyczą urządzeń wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej, a także opalanych biomasą niedrzewną.

Jak czytamy w „Rz” w odpowiedzi na tę sytuację resort przedsiębiorczości i technologii przygotował nowelizację rozporządzenia, zgodnie z którą zostaną wprowadzone ograniczenia w sprzedaży również dla dwóch rodzajów kotłów objętych obecnie wyłączeniami. Przepisy te mają obowizywać do 1 stycznia 2020 r. kiedy to wejdzie w życie rozporządzenie Komisji (UE) z 28 kwietnia w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w zakresie wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Jak wyjaśnia dziennik unijne rozporządzenie przewiduje takie same rozwiązania dla tych kotłów co obecnie obowiązujące w Polsce rozporządzenie.

Z relacji „Rzeczpospolitej” wynika również, że w znowelizowanym rozporządzeniu ma zostać uchylony paragraf drugi definiujący pojęcia „wprowadzenie do obrotu” i „wprowadzenie do użytkowania”. Ministerstwo uznało, że nie ma potrzeby definiowania tych pojęć skoro rozporządzenie dotyczy tylko do obrotu kotłami.

Rzeczpospolita