Rz: Opóźnienie rozbudowy Elektrowni Opole przez błędy projektowe?

5 października 2017, 07:00 Alert
Elektrownia Opole/Fot. PGE
Elektrownia Opole/Fot. PGE

O przyczynach zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole pisze „Rzeczpospolita”.

W ubiegłym tygodniu PGE poinformowała, że generalny wykonawca wystąpił z propozycje zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Według propozycji przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 miałoby nastąpić nie 31 lipca 2018 roku, a 20 grudnia 2018 r., a bloku nr 6 – 31 lipca 2019 r. zamiast 31 marca 2019 r.

Spółka nie ujawniała informacji na temat przyczyn opóźnienia. Według informatorów „Rzeczpospolitej” powodem zmiany terminów są błędy przy projektowaniu stalowych konstrukcjach oraz problem z rurociągami wody chłodzącej.

Według jednego z informatorów dziennika konstrukcje stalowe układów nawęglania zostały zaprojektowane na mniejsze obciążenia, niż będą w trakcie ich eksploatacji i wymagają wzmocnienia, co może zająć nawet rok. Jak wskazują źródła gazety za te błędy winę ponosi bezpośrednio General Electric, który pełni rolę generalnego projektanta oraz lidera konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu.

Inne źródło „Rz” twierdzi, że do złożenia propozycji zmiany terminu zmusiły wykonawców problemy z rurociągami wody chłodzącej, które podczas próby zaczęły pękać i rozwarstwiać się. Rozwiązywanie tego problemu może zająć pięć miesięcy, ale może się zdecydowanie wydłużyć jeśli zapadnie decyzja o zmianie dostawcy materiałów wykorzystywanych przy budowie instalacji. Według informacji dziennika, za układy chłodzące odpowiedzialny był Polimex.

PGE zapowiedziało w ubiegłotygodniowym komunikacie, że propozycja zmiany harmonogramu przekazana przez konsorcjum zostanie poddana szczegółowej analizie, a rzecznik spółki w odpowiedzi na pytania „Rz” w tej sprawie zastrzegł, że PGE do czasu osiągnięcia porozumienia nie będzie komentował przebiegu rozmów z wykonawcą.

Według źródeł „Rzeczpospolitej” porozumienia i aneksu do umowy można się spodziewać w ciągu miesiąca.

Rzeczpospolita/CIRE.PL