Rząd odpowiada Rosnieftowi na jego propozycje dotyczące Gazpromu

24 lipca 2015, 07:25 Alert

(Interfax/BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński)

Zdjęcie: Rosneft
Zdjęcie: Rosneft

Jak oświadczył wczoraj rosyjski wicepremier Arkadij Dworkowicz zdaniem rządu strukturę Gazpromu należy koniecznie zachować, jednakże przejrzystość prac jego struktur wymaga zwiększenia.

– W tej kwestii zarówno moje stanowisko jak i władz państwowych nie uległo zmianie. Już wcześniej została podjęta decyzja o konieczności zachowania Gazpromu w jego obecnej strukturze oczywiście pod warunkiem i zrozumieniem, że należy zapewnić wystarczający poziom przejrzystości finansów w podziale na rodzaje działalności wewnątrz samego Gazpromu – powiedział Dworkowicz.

Jego zdaniem konieczne jest aby zrozumieć w jaki sposób są tworzone ceny na usługi spółki: gaz oraz jego transport.

Jak informował wczoraj BiznesAlert.pl w przygotowanej przez Rosnieft alternatywnej koncepcji rozwoju wewnętrznego rynku gazu za racjonalne uważa ona aby do 2025 roku wydzielić system transportu gazu oraz podziemne magazyny surowca oraz przenieść je do odrębnej od Gazpromu spółki. Ponadto w dokumencie jest mowa o tym, że dostęp do przepustowości sieci przesyłu gazu oraz do pojemności magazynów powinien się odbywać na zasadzie aukcji lub zgłoszeń ,,opierających się na dostępie do informacji o wolumenie przesyłanym przez GTS oraz do podziemnych magazynów”.

Poinformowano również, że do 2023 roku Rosnieft proponuje stworzenia mechanizmu pełnej liberalizacji eksportu, przy zachowaniu elementów kontroli państwowej, oraz jego omówienie w ramach grupy roboczej, w której udział wzięliby przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Rosyjska spółka proponuje w 2024 roku przyjęcie odpowiednich przepisów a rok później nastąpiłaby pełna liberalizacja eksportu.